La ricerca отзад ha prodotto 3 risultati
Vai a
BG Bulgaro IT Italiano
отзад (adv n) [in the rear] di (adv n) [in the rear]
отзад (adv n) [in the rear] dietro (adv n) {m} [in the rear]
отзад (prep adv n) [further away than] più lontano di (prep adv n) [further away than]