Italiano Ceco
Agama Agamovití
Agamennone Agamemnón
Agamidae Agamovití
Agar agar Agar
Agardite- Agardit-
Agaricaceae Lupenotvaré
Agaricales Lupenotvaré
Agaricus arvensis Pečárka ovčí
Agaricus augustus Pečárka císařská
Agaricus bisporus Houby
Agaricus campestris Pečárka polní
Agasias Agasiás
agata achát
Agatha Christie Agatha Christie
Agatone Agatho
Agavaceae Agávovité
agave agáve
Agde Agde
Age of Love Age Of Love
Agen Agen
Agenore Agénór
agente policista
agente antiincrostante prostředek proti usazeninám
agente cancerogeno karcinogen
agente complessante komplexotvorné činidlo
Agente consolare Konzul
agente fotochimico fotochemické činidlo
agente ignifugo ohnivzdorná látka
agente mutageno mutagen
agente olio-assorbente látka adsorbující ropu
agente ossidante oxidační činidlo
agente sbiancante bělicí prostředek
agente schiumogeno pěnotvorné prostředky
agenzia agentura
Agenzia Europea per l'Ambiente Evropská agentura pro životní prostředí
Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Mezinárodní agentura pro atomovou energii
agenzia per la protezione dell'ambiente agentura pro ochranu prostředí životního
Agenzia Spaziale Cinese CNSA
Agenzia Spaziale Europea Evropská kosmická agentura
Agenzia Spaziale Giapponese JAXA
Agenzia Spaziale Russa Ruská kosmická agentura
agevolmente snadno
aggettivale přídavné jméno
aggettivo přídavné jméno
aggiornamento aktualizace
aggiornare aktualizovat
aggiornato aktuální
aggiungere přidat
aggiungere esca al fuoco přilít olej do ohně
aggiunta přídavek
aggiustare opravit
aggiustarsi a vyhovovat