Italiano Ceco
cerchio kruh
Cerchio unitario Jednotková kružnice
cerchio vizioso bludný kruh
Cercopi Kerkópové
cercopiteco kočkodan
cereale obilí
Cereali Korn
cerebrale cerebrální
cerebrospinale mozkomíšní
Cerere Ceres
Ceres Ceres
Ceretta Vosk
Cerignola Cerignola
cerimonia obřad
cerimoniale obřadný
cerio cer
CERN Evropská organizace pro jaderný výzkum
cerniera zip
Cero pasquale Velikonoční svíce
cerotto náplast
certa jistý
certamente jistě
certezza sebevědomí
Certhia brachydactyla Šoupálek krátkoprstý
Certhia familiaris Šoupálek dlouhoprstý
certificato certifikát
certificazione certifikát
certificazione della qualità osvědčení o kvalitě
Certificazione delle vendite di dischi musicali Zlato
certo samozřejmě
cerume ušní maz
cerva laň
cervella mozek
cervelletto mozeček
cervello mozek
Cerveteri Cerveteri
cervi zvěř vysoká
cervice čípek
Cervidae Jelenovití
Cervidi Jelenovití
Cervino Matterhorn
Cervione Cervione
cervo laň
Cervus canadensis Wapiti
Cervus elaphus Jelen lesní
Cervus eldii Jelen lyrorohý
Cesar Departement Cesar
Cesare Caesar
Cesare Beccaria Cesare Beccaria
Cesare Pavese Cesare Pavese
Cesare Zavattini Cesare Zavattini
Cesarea Caesarea
Cesarea in Cappadocia Kayseri
Cesarea in Palestina Caesarea Maritima
cesareo císařský řez
Cesaropapismo Caesaropapismus
cesello dláto
cesio cesium
cessare skončit
cessate il fuoco příměří
Cessna Cessna
cesso toaleta
cesso alla turca žumpa
CEST Středoevropský letní čas
cesta koš
cestino koš