Italiano Ceco
chiave inglese klíč
Chiave musicale Klíč
chiave piatta klíč
Chiave primaria Primární klíč
chiavica kanalizace
Chiayi Ťia-i
chiazza skvrna
chiazza di petrolio skvrna ropná
Chiba Čiba
Chibcha Čibčské jazyky
Chicago Chicago
Chicago Bears Chicago Bears
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks
Chicago Bulls Chicago Bulls
Chicago Cubs Chicago Cubs
Chicago White Sox Chicago White Sox
Chicagoland Metropolitní oblast Chicaga
chicchirichí kykyrikí
Chichester Chichester
Chichén Itzá Chichén Itzá
chiedere ptát se
chiedersi podivovat se
Chief executive officer Chief executive officer
Chiemsee Chiemské jezero
Chiericato Duchovenstvo
Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie Řád zbožných škol
chierico duchovní
chiesa kostel
Chiesa anglicana Anglikánská církev
Chiesa assira Východní syrská církev
Chiesa cattolica Římskokatolická církev
Chiesa cattolica greca Římskokatolická církev v Řecku
Chiesa cattolica greca di rito bizantino Řeckokatolická církev
Chiesa cattolica greco-melchita Řeckokatolická církev
Chiesa cattolica in Albania Římskokatolická církev v Albánii
Chiesa cattolica in Andorra Římskokatolická církev v Andoře
Chiesa cattolica in Austria Římskokatolická církev v Rakousku
Chiesa cattolica in Belgio Římskokatolická církev v Belgii
Chiesa cattolica in Bosnia-Erzegovina Římskokatolická církev v Bosně a Hercegovině
Chiesa cattolica in Bulgaria Římskokatolická církev v Bulharsku
Chiesa cattolica in Croazia Římskokatolická církev v Chorvatsku
Chiesa cattolica in Danimarca Římskokatolická církev v Dánsku
Chiesa cattolica in Estonia Římskokatolická církev v Estonsku
Chiesa cattolica in Europa Římskokatolická církev v Evropě
Chiesa cattolica in Finlandia Římskokatolická církev ve Finsku
Chiesa cattolica in Germania Římskokatolická církev v Německu
Chiesa cattolica in Irlanda Římskokatolická církev v Irsku
Chiesa cattolica in Islanda Římskokatolická církev na Islandu
Chiesa cattolica in Lettonia Římskokatolická církev v Lotyšsku
Chiesa cattolica in Liechtenstein Římskokatolická církev v Lichtenštejnsku
Chiesa cattolica in Lussemburgo Římskokatolická církev v Lucembursku
Chiesa cattolica in Norvegia Římskokatolická církev v Norsku
Chiesa cattolica in Polonia Římskokatolická církev v Polsku
Chiesa cattolica in Portogallo Římskokatolická církev v Portugalsku
Chiesa cattolica in San Marino Římskokatolická církev v San Marinu
Chiesa cattolica in Slovenia Římskokatolická církev ve Slovinsku
Chiesa cattolica in Svezia Římskokatolická církev ve Švédsku
Chiesa cattolica in Turchia Římskokatolická církev v Turecku
Chiesa cattolica in Ucraina Římskokatolická církev na Ukrajině
Chiesa cattolica nei Paesi Bassi Římskokatolická církev v Nizozemsku
Chiesa cattolica nel Regno Unito Římskokatolická církev ve Spojeném království
Chiesa cristiana avventista del settimo giorno Adventisté sedmého dne
Chiesa cristiana ortodossa Pravoslaví
Chiesa dei Vecchi Cattolici Starokatolická církev
Chiesa del pellegrinaggio di San Giovanni di Nepomuk Kostel svatého Jana Nepomuckého
Chiesa del Santo Sepolcro Bazilika Svatého hrobu
Chiesa della Madeleine La Madeleine
Chiesa di Orsanmichele Kostel Orsanmichele
Chiesa di San Marco Kostel svaté Markéty
Chiesa di San Pietro Kostel svatého Petra
Chiesa di San Pietro in Vinculis Kostel svatého Petra
Chiesa di San Zaccaria Kostel svatého Zachariáše
Chiesa di Santa Barbara Chrám svaté Barbory
Chiesa di Santa Bibiana Santa Bibiana
Chiesa di Satana Satanismus
Chiesa Episcopale Biskup
Chiesa greco-cattolica ucraina Ukrajinská řeckokatolická církev
Chiesa maronita Maronitská katolická církev
Chiesa Ortodossa Pravoslaví
Chiesa ortodossa russa Ruská pravoslavná církev
Chiesa particolare Místní církev
Chiesa Scientista Křesťanská věda
Chiesa vetero-cattolica Starokatolická církev
Chiesa Vittskövle Kostel Vittskövle
Chiese orientali antiche Východní pravoslavné společenství
Chiese riformate Reformovaná církev
chiesetta kaple
Chieti Provincie Chieti
chifer rohlík
Chigua Čigua
Chihuahua Chihuahua
Chikugo Provincie Čikugo
Chikungunya Chikungunya
Chikuzen Provincie Čikuzen
Children of Bodom Children of Bodom
Chile Chile
Chilogrammetro Kilogram
Chilogrammo Kilogram
chilometro kilometr
Chilometro orario Kilometr za hodinu
Chilometro quadro Kilometr čtvereční
Chimalpopoca Chimalpopoca
Chimborazo Chimborazo
chimera Chiméra
chimica chemie
chimica ambientale chemie životního prostředí
chimica analitica analytická chemie
Chimica computazionale Výpočetní chemie
Chimica degli alimenti Potravinářská chemie
Chimica dei polimeri e delle macromolecole Makromolekulární chemie
chimica dell'atmosfera chemie atmosféry
Chimica farmaceutica Farmaceutická chemie
chimica fisica fyzikální chemie
chimica generale obecná chemie
chimica inorganica anorganická chemie
Chimica metallorganica Organokovová chemie
Chimica nucleare Jaderná chemie
chimica organica organická chemie
Chimica quantistica Kvantová chemie
Chimica supramolecolare Supramolekulární chemie
Chimicachimica Chemie
chimico chemik
China Miéville China Miéville
Chinasi Kinasa
Chindwin Činduin
Chio Chios
chiocciola hlemýžď
Chiocciole Měkkýši
chiodo hřebík
chiodo di garofano hřebíček
Chioma di Berenice Souhvězdí Vlasů Bereniky