Italiano Ceco
Cianuro potassico Cyankáli
ciao ahoj
ciarlatano šarlatán
ciascuno každý
ciaspola sněžnice
Cibele Kybelé
cibernetica kybernetika
cibo jídlo
cibo cinese čína
cicala cikáda
Cicala di mare Galéra
cicalino bzučák
cicatrice jizva
ciccione tlusťoch
Cicer arietinum Nút
Cicerone Marcus Tullius Cicero
Cicladi Kyklady
ciclamino brambořík
cicletta rotoped
Cicli Rittbergerův skok
ciclismo cyklistika
ciclista cyklista
ciclo biogeochimico biogeochemický cyklus
ciclo biologico biologický cyklus
Ciclo cellulare Buněčný cyklus
ciclo dei nutrienti koloběh živin
Ciclo del carbonio Koloběh uhlíku
Ciclo del gliossilato Glyoxylátový cyklus
ciclo dell'azoto cyklus dusíku
Ciclo della Fondazione Série o Nadaci
Ciclo di Calvin Calvinův cyklus
Ciclo di Carnot Carnotův cyklus
Ciclo di Krebs Citrátový cyklus
ciclo di vita dei materiali životní cyklus látek
ciclo di vita di un prodotto životní cyklus výrobku
Ciclo for For cyklus
ciclo idrologico hydrologický cyklus
Ciclo mestruale Menstruace
Ciclo solare Sluneční skvrna
ciclo vitale životní cyklus
cicloesano cyklohexan
cicloide cykloida
ciclone tornádo
ciclope kyklop
Ciclotetrametilentetranitroammina Oktogen
Ciclotrimetilentrinitroammina Hexogen
Cicloturismo Cykloturistika
Cicno Kyknos
cicogna čáp
Ciconia ciconia Čáp bílý
Ciconia nigra Čáp černý
Ciconiidae Čáp
Ciconiiformes Brodiví
cicoria čekanka
CIDR Classless Inter-Domain Routing
cieco slepý
cielo nebe
Cieszyn Těšín
cifra cifra
Cifra binaria Bit
cifrare zašifrovat
Cifrario di Cesare Caesarova šifra
Cifrario di Vernam Vernamova šifra
Cifrario di Vigenère Substituční šifra
Cifrario di Vigénère Substituční šifra
cifratura šifrování
Cifratura a blocchi Bloková šifra
ciglio řasa
cigno labuť
Cile Chile
Cilicia Kilíkie
ciliegia třešně
ciliegio třešeň
cilindrico válcový
cilindro válec
Cilindro fonografico Fonograf
Cillene Cyllene
cima vrchol
Cimabue Cimabue