Italiano Ceco
contrattare kontrahovat
contratto dohoda
contratto di affitto smlouva o pronájmu
Contratto di esclusiva Frenčízing
contratto di lavoro pracovní smlouva
Contratto per uccidere The Killers
contratto pubblico zakázka veřejná
Contrazione delle lunghezze Kontrakce délky
contribuente daňový poplatník
contribuire přispět
contributo finanziario příspěvek finanční
contribuzione přispění
contro proti
controesempio protipříklad
controfagotto kontrafagot
controindicazione kontraindikace
Control Klávesa Ctrl
Control key Klávesa Ctrl
Control Zone Řízený okrsek
controllare řídit
controllo správa
controllo ambientale péče o prostředí životní
controllo biologico delle infestazioni ochrana proti škůdcům biologická
controllo chimico ochrana proti škůdcům chemická
controllo del rumore ochrana proti hluku
Controllo del traffico aereo Řízení letového provozu
controllo dell'erosione ochrana protierozní
controllo dell'inquinamento snižování znečištění
controllo della desertificazione regulace desertifikace
controllo della qualità dell'aria kontrola kvality ovzduší
controllo della siccità opatření v období sucha
controllo delle emissioni kontrola emisí
controllo delle immissioni kontrola imisí
controllo delle infestazioni ochrana proti škůdcům
controllo delle inondazioni ochrana před povodněmi
controllo delle nascite kontrola porodnosti
controllo di qualità kontrola kvality
controllo integrato dell'inquinamento řízení znečištění integrované
controllo integrato delle infestazioni ochrana proti škůdcům integrovaná
Controllo ultrasonoro Ultrazvuk
Controllo versione Verzování
Controllore del traffico aereo Řízení letového provozu
controluce silueta