Italiano Ceco
crescione řeřicha
crescita vzrůst
crescita della popolazione růst obyvatelstva
crescita economica ekonomický růst
cresima biřmování
Creso Kroisos
Cressida Cressida
Crest of a Knave Crest of a Knave
cresta hřebínek
Creta Kréta
Cretacico Křída
cretina kreténský
cretinata nesmysl
cretino kreténský
Creuse Kroisos
cricca klika
Cricetinae Křeček
criceto křeček
cricket kriket
Crimea Krym
criminale zločinec
criminalità kriminalita
criminalità ambientale kriminalita ekologická
Criminalità organizzata Mafie
crimine zločin
crimine ambientale čin trestný proti prostředí životnímu
crimine di guerra válečný zločin
criminologia kriminologie
crinale útes
Crinoidea Liliotvaré
Criosfera Kryosféra
criovulcano kryovulkanismus
cripta krypta
cripto krypton
Criptografia Kryptografie
cripton krypton
Criptozoologia Kryptozoologie
crisantemo chryzantéma
Crise Chrýsés
Criseide Chrýseovna
crisi krize
Crisi dei missili di Cuba Karibská krize
Crisi di Abadan Íránská krize
Crisi di Suez Suezská krize
Crisippo Chrýsippos
Crisippo di Soli Chrýsippos
crisma křižmo
crisofite řasy žlutohnědé
Cristadelfianesimo Kristadelfiáni
cristadelfiano kristadelfiánský
Cristalli liquidi Kapalný krystal
cristallizzazione krystalizace
cristallo krystal
cristallografia krystalografie
cristiana křesťan
cristianesimo křesťanství
Cristianesimo scientista Křesťanská věda
cristianità křesťanství
cristiano křesťanský
Cristiano da Matta Cristiano da Matta
Cristiano di Sassonia-Eisenberg Kristián
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
Cristina Kristýna
Cristina di Danimarca Kristýna
Cristo Kristus
Cristoforo Kryštof
Cristoforo Colombo Kryštof Kolumbus
Cristoforo di Baviera Kryštof
Cristologia Christologie
criteri di monitoraggio kritérium monitoringu
criterio kritérium
criterio ambientale kritérium životního prostředí
criterio di efficienza kritérium účinnosti
criterio di qualità ambientale kritérium kvality životního prostředí
criterio di valutazione kritérium hodnocení
criterio di valutazione ambientale kritérium hodnocení životního prostředí
critica kritika
Critica cinematografica femminista Feministická filmová teorie
critica letteraria vyhodnocení literatury
criticabile kritizovatelný
criticare kritizovat
Crittoanalisi Kryptoanalýza
crittogame rostlina tajnosnubná
crittografia kryptografie
Crittografia asimmetrica Asymetrická kryptografie
Crittografia quantistica Kvantová kryptografie
Crittografia simmetrica Symetrická kryptografie
crivellare vrtat
Crivello di Eratostene Eratosthenovo síto
Crizia Kritiás
Crizio Kritiás
croato chorvatština
Croazia Chorvatsko