Italiano Ceco
diritti civili občanská práva
diritti degli animali práva zvířat
diritti dei cittadini práva občanská
Diritti dell´uomo Charles Babbage
diritti economici práva hospodářská
Diritti Speciali di Prelievo Zvláštní práva čerpání
diritti umani lidská práva
diritto právní věda
diritto ambientale právo prostředí životního
diritto amministrativo správní právo
diritto civile právo občanské
diritto commerciale právo obchodní
diritto comparato právo srovnávací
diritto comunitario právo Společenství
diritto costituzionale právo ústavní
diritto del lavoro právo pracovní
diritto di famiglia právo rodinné
diritto di petizione právo petiční
diritto di polizia zákon o policii
diritto di protezione industriale právo k vlastnictví průmyslovému
Diritto e Giustizia Právo a spravedlnost
diritto forestale zákon o lesích
diritto internazionale právo mezinárodní
diritto internazionale economico právo ekonomické mezinárodní
diritto legittimo právo zákonem chráněné
diritto marittimo právo námořní
diritto penale právo trestní
diritto penitenziario legislativa ke službě vězeňské
Diritto positivo Pozitivní právo
diritto privato právo soukromé
diritto privato internazionale právo soukromé mezinárodní
diritto processuale právo procesní
diritto pubblico právo občanské
diritto pubblico internazionale právo veřejné mezinárodní
Diritto reale Věcná práva
Diritto romano Římské právo
Dirk Kuijt Dirk Kuijt
Dirk Kuyt Dirk Kuijt
Dirozzamento Vzdělání
dirupo útes
Dis Pater Pluto
dis- bez-
disabile osoba postižená tělesně
Disaccaridi Disacharidy
Disalimentare Vypojit
disambiguazione zjednoznačnění
disappunto zklamání
disarmare odzbrojit
disarmo odzbrojení