Italiano Ceco
indisponibile nedostupný
individuare najít
Individuazione Individuace
individuo volgare plebejec
indizio klíč
Indo Indus
Indocina Indočína
Indocina francese Indočína
Indoeuropei Indoevropské jazyky
indolente lenoch
Indonesia Indonésie
indonesiano indonéský
indossare nosit
indovinare hádat
indovinello hádanka
indovino prorok
Indra Indra
indubbiamente určitě
Induismo Hinduismus
Indulgenza Odpustek
indumento oděv
indurire zatuhnout
industria průmysl
Industria aeronautica Letectví
industria agro-alimentare potraviny zemědělské
industria alberghiera služby hotelové
industria alimentare průmysl potravinářský
industria ambientale ekologický průmysl
industria automobilistica průmysl automobilový
industria chimica chemický průmysl
industria cosmetica kosmetický průmysl
industria degli olii e dei grassi průmysl tukový
industria dei macchinari výroba strojní
industria dei manufatti di calcestruzzo průmysl prvků betonových
industria dei materiali edili průmysl hmot stavebních
industria dei metalli non ferrosi průmysl kovů barevných
industria dei mobili průmysl nábytkářský
industria dei prodotti in ferro průmysl hutnictví železa
industria dei prodotti metallici kovoprůmysl
industria dei veicoli a motore průmysl vozidel motorových
industria del carbone průmysl uhelný
industria del cemento průmysl cementárenský
industria del cuoio průmysl kožedělný
industria del ferro průmysl železářský
industria del petrolio průmysl ropný
industria del ricupero průmysl recyklační
industria del vetro průmysl sklářský
industria dell'abbigliamento průmysl oděvní
industria dell'agricoltura e dell'allevamento zemědělská velkovýroba
industria dell'alluminio průmysl hliníku
industria dell'imballaggio průmysl obalový
industria dell'informatica průmysl technologií informačních
industria dell'intrattenimento showbyznys
industria della carta průmysl papírenský
industria della cellulosa průmysl celulózy
industria della ceramica průmysl keramický
industria della lavorazione degli alimenti průmysl potravinářský zpracovatelský
industria della lavorazione dei minerali průmysl surovin nerostných
industria della pesca průmysl rybářský
industria della refrigerazione průmysl chladírenský
industria delle apparecchiature výroba nástrojů
industria delle bevande výroba nápojů
industria delle comunicazioni oblast sdělovací techniky
industria delle costruzioni stavebnictví
industria dello spettacolo showbyznys
industria di materiali elettrici průmysl elektromateriálu
industria elettrica průmysl elektrárenský
industria elettrotecnica průmysl elektrotechnický
industria energetica průmysl energetický
industria estrattiva průmysl těžební
industria farmaceutica farmaceutický průmysl
industria forestale odvětví lesní a dřevozpracující
industria lattiero-casearia průmysl mlékárenský
industria meccanica průmysl strojní
industria metallurgica průmysl hutnický
industria mineraria průmysl báňský
industria per la fornitura di elettricità odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny
industria petrolchimica petrochemický průmysl
industria siderurgica průmysl hutnictví železa a oceli
industria tessile průmysl textilní
Industrial Industrial
Industrial metal Industrial metal
industrializzazione industrializace
Industry Standard Architecture ISA
Induttanza Indukčnost
Induttore Cívka
Induzione Indukce