Italiano Ceco
Libro dei Giudici Kniha Soudců
Libro dei morti Kniha mrtvých
Libro dei Mutamenti I-ťing
Libro dei Proverbi Kniha přísloví
Libro dell'Esodo Exodus
Libro delle Lamentazioni Kniha Pláč
Libro delle Ombre Kniha stínů
Libro di Abdia Kniha Abdijáš
Libro di Aggeo Kniha Ageus
Libro di Amos Kniha Ámos
Libro di Daniele Kniha Daniel
Libro di Ester Kniha Ester
Libro di Ezechiele Kniha Ezechiel
Libro di Geremia Kniha Jeremjáš
Libro di Giobbe Kniha Jób
Libro di Giona Kniha Jonáš
Libro di Giosuè Kniha Jozue
Libro di Giuditta Kniha Júdit
Libro di Isaia Kniha Izajáš
Libro di Malachia Kniha Zacharjáš
Libro di Michea Kniha Micheáš
Libro di Naum Kniha Nahum
Libro di Osea Kniha Ozeáš
Libro di Rut Kniha Rút
Libro di Sofonia Kniha Sofonjáš
libro di testo učebnice
Libro di Tobia Tóbijáš
Libro di Zaccaria Kniha Zacharjáš
Librogame Gamebook
Liburni Liburna
Libuše Libuše
Libya Montes Seznam pohoří na Marsu
licantropo vlkodlak
Licaone Lykáón
licenza ambientale licence v oblasti prostředí životního
licenza di caccia lístek lovecký
licenza di esportazione povolení vývozní
licenza di importazione licence dovozní
licenza di pesca lístek rybářský
licenza edilizia povolení stavební
Licenze BSD BSD licence
licenziare vyhodit
liceo gymnázium
Liceo Classico gymnázium
lichene lišejník
licheni lišejník
Lichfield Lichfield
Lico Lykos
Licurgo Lykúrgos
Lidia Lýdie
Lidice Lidice
Lido di Venezia Lit
LIE Lež
Liechtenstein Lichtenštejnsko
Liegi Lutych
Lienz Okres Lienz
Liepāja Liepāja
lieta šťastný
lieto šťastný
lieve nepatrný
lievito kvasinka
lievito in polvere prášek do pečiva
Life Život
Life on Mars Život na Marsu
Liga ACB Asociación de Clubs de Baloncesto
LightScribe LightScribe
Lightweight Directory Access Protocol LDAP
ligio věrný
ligneo dřevěný
lignite lignit
Ligula Jazýček
Liguria Ligurie
Lijepa naša domovino Chorvatská hymna
Like a Virgin Like a Virgin
Likud Likud
Lil Wayne Lil Wayne
Lili Marleen Lili Marleen
Liliaceae Liliovité
Liliales Liliotvaré
Lilienfeld Lilienfeld
Liliopsida Jednoděložné
Lilith Lilith
Lilium martagon Lilie zlatohlavá
Lilla Lille
Lilla OSC Lille OSC
Lille Lille
Lillehammer Lillehammer
Lilongwe Lilongwe
Lily Allen Lily Allen
Lily Evans Potter Lily Potterová
lima pilník
limaccia slimák
limare pilovat