Italiano Ceco
nonna babička
nonnina babička
nonno děd
nonno materno děd
nonno paterno děd
nono devátý
nonostante přes
nontiscordardimé pomněnka
nonuccidere nezabíjení
Nootropo Chytré drogy
Nora Nora
Nora Barnacle Nora Barnacleová
Norah Jones Norah Jones
Norbert Wiener Norbert Wiener
Norberto Norbert
Norberto di Xanten Norbert z Xantenu
nord půlnoc
Nord Dakota Severní Dakota
Nord Reno-Westfalia Severní Porýní-Vestfálsko
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag
Nordafrica Severní Afrika
Norden Sever
Nordhausen Nordhausen
Nordic Tournament Nordic tournament
Nordkapp Nordkapp
Nordland Nordland
Nore Film noir
Noreena Hertz Noreena Hertzová
Norfolk Norfolk
Norge Norge
Noria Obří kolo
Norico Noricum
Norimberga Norimberk
norma norma
norma sui prodotti norma výrobku
Norman Foster Norman Foster
Norman Mailer Norman Mailer
Norman Schwarzkopf Norman Schwarzkopf
Normandia Normandie
Normanni Normané
Normatico Norma
Normativa comunitaria RoHS RoHS
normativa regionale legislativa regionální
norme di controllo dei pesticidi norma ochrany proti škůdcům
norme giuridiche nařízení soudní
norme sull'inquinamento norma znečištění přípustného
norme sulle emissioni norma emisní
Norn Hill Severní moře
Norne Norny
Norreno antico Stará severština
Norris Norris
Norrland Norrland
Norsemen Normané
North Saskatchewan North Saskatchewan River
North Sea Severní moře
North West Severozápadní teritoria
Northbridge Northbridge
Northern Cape Nordkapp
Northstar Polárka
Northumberland Northumberland
Norton Norton
norvegese norština
Norvegia Norsko
Norwich Norwich
Nosferatu il vampiro Upír Nosferatu
nostalgia stesk
Nostra Aetate Nostra aetate
Nostra Signora di Guadalupe Panna Maria Guadalupská
Nostra Ucraina Naše Ukrajina
Nostradamus Nostradamus
nostro náš
Nota musicale Nota
Notazione bra-ket Diracova notace
Notazione di Einstein Einsteinova konvence
Notazione polacca Prefixová notace
notevole pozoruhodný
Noteć Noteć
notifica oznámení
notificare informovat
notizia kronika
notizie noviny
Notoryctes Vakokrtovití
Notre Dame Katedrála Notre-Dame
Notre-Dame Notre Dame
Notre-Dame de Paris Chrám Matky Boží v Paříži
notte noc
Notte dei lunghi coltelli Noc dlouhých nožů
Notte di San Bartolomeo Bartolomějská noc
Notte di San Silvestro Silvestrovské oslavy
Notte di Taranto Útok na Taranto
Nottingham Nottingham
Nouakchott Nuakšott
Noumeno Noumenon
Nouveau roman Nový román
Nova Gorica Gorice
Novaja Zemlja Nová země
Novak Djoković Novak Đoković
Novak Ðoković Novak Đoković
Novalis Novalis
novanta devadesát
Novara Novara
nove devět
Novegradi Novigrad
Novell Evolution Novell Evolution
Novell NetWare NetWare
Novelle esemplari Příkladné novely
novembre listopad
Novgorod Novgorod
Novi Sad Novi Sad
novità noviny
Novo mesto Novo mesto
Novokuzneck Novokuzněck
Novoměstská radnice Novoměstská radnice
Novorossijsk Novorossijsk
Novosibirsk Novosibirsk
Nová Ves Nová Ves
Nový Jičín Nový Jičín
Nowhere in Africa Nikde v Africe
Nowy Sącz Nowy Sącz
Nowy Targ Nowy Targ
NOx Oxid dusnatý
nozze svatba