Italiano Ceco
Prince Prince
Prince Bira Princ Bira
principale vlajková loď
principalmente hlavně
Principat CE Principat
Principato del Liechtenstein Lichtenštejnsko
Principato di Monaco Monako
Principato di Nitra Nitranské knížectví
Principato di Sealand Sealand
principe del Galles Charles
Principe di Condé Condé
principe elettore kurfiřt
Principe Filippo Philip
Principe Henry del Galles Henry
Principe William del Galles Princ William
Principessa Anna del Regno Unito Anna
Principessa Mononoke Princezna Mononoke
Principi della dinamica Newtonovy pohybové zákony
principiante zelenáč
Principio cosmologico Kosmologický princip
Principio dei cassetti Dirichletův princip
principio dello sviluppo sostenibile zásady udržitelnosti trvalé
Principio di Archimede Archimédův zákon
principio di cooperazione princip spolupráce
Principio di esclusione di Pauli Pauliho vylučovací princip
Principio di Fermat Fermatův princip
Principio di Huygens-Fresnel Huygensův princip
Principio di indeterminazione di Heisenberg Princip neurčitosti
Principio di induzione Matematická indukce
Principio di Le Châtelier Le Chatelierův princip
Principio di relatività Teorie relativity
principio inquinatore-pagatore princip znečišťovatel platí
Principio olografico Holografický princip
principio per cui la comunità paga princip společnost platí
principio precauzionale zásady prevence
Principio zero della termodinamica Nultý zákon termodynamiky
Printer Control Language PCL
Prinz Eugen Prinz Eugen
Prionailurus bengalensis Kočka bengálská
Prionailurus planiceps Kočka plochočelá
Prionailurus rubiginosus Kočka cejlonská
Prionailurus viverrinus Kočka rybářská
Prione Prion
Prionodon Asijští linsangové
Priorato di Sion Převorství sionské
priorità ambientale priorita v oblasti prostředí životního
Pripyat Pripjať
Prisciano Priscianus z Caeserie
Prishtina Priština
Prisma Hranol
Prismi Hranol
Prison Break Prison Break
privatizzazione privatizace
privo di valore bezcenný
Priština Priština
Prnjavor Prnjavor
pro pro
Pro Evolution Soccer Pro Evolution Soccer
probabilità pravděpodobnost
problema problém
Problema dei due corpi Problém dvou těles
Problema dei ponti di Königsberg Sedm mostů města Královce
Problema della fermata Problém zastavení
Problema dello zaino Problém batohu
Problema di scacchi Kompoziční šach
Problemi di Hilbert Hilbertovy problémy
proboscidati chobotnatec
proboscide chobot
Proboscidea Chobotnatci
Probosciger aterrimus Kakadu palmový
Procapra picticaudata Goa
procarioti organismus bezjaderný
Procavia capensis Daman skalní
procedimento metoda
procedimento di registrazione postup při evidenci
procedimento preliminare jednání přípravné
procedura průvodce
procedura amministrativa správní řízení
procedura delle udienze postup při projednávání
procedura di appello odvolací řízení
procedura di concessione di licenza postup udělování licencí
procedura legale řízení soudní
procedura legislativa procedura legislativní
procedura penale řízení trestní
procella bouře
processi atmosferici proces atmosférický
processi biochimici biochemický proces
processi biologici biologický proces
processi chimici chemický proces
processi chimico-fisici proces fyzikálně chemický
processi energetici proces energetický
processi fisici proces fyzikální
processi geologici proces geologický
processi geomorfici proces geomorfologický
processi industriali průmyslový proces
processo proces soudní
Processo adiabatico Adiabatický děj
processo aerobico aerobní proces
processo anaerobico anaerobní proces
processo decisionale proces rozhodovací
Processo di Norimberga Norimberský proces
processo di notifica postup při podávání zpráv
processo di propagazione proces šíření
Processo di Wiener Wienerův proces
processo discontinuo diskontinuální proces
processo legislativo ambientale proces ekologický legislativní
Processo Mond Mondův proces
processo sbiancante bělící proces
Processo UHT Ultra-high temperature processing
procione mýval
Proclo Proklos
Procne Prokné
Procopio Prokopios z Kaisareie