Italiano Ceco
valerianella polníček
Valeriano Valerianus
Valeriano I Valerianus
Valgamaa Valgamaa
Valhalla Valhalla
valido platný
valigetta aktovka
valigia kufr
valina valin
Valinor Valinor
Valjala Valjala
Valkyrie Valkýra
Valladolid Valladolid
vallata údolí
valle údolí
Valle dei Canali Konavle
Valle dei lupi Irak Údolí vlků
Valle dei Re Údolí králů
Valle della Morte Údolí smrti
valle di lacrime slzavé údolí
Vallejo Vallejo
Valles Marineris Valles Marineris
Vallese Wallis
Vallia Wallia
Vallisneria Zákruticha
vallo stěna
Vallo Antonino Antoninův val
Vallo Atlantico Atlantický val
Vallo di Adriano Hadriánův val
vallone wallonský
Vallonia Valonsko
Valois Dynastie Valois
Valona Vlorë
valore hodnota
Valore aggiunto Nadhodnota
valore agronomico hodnota agronomická
valore AOX hodnota AOX
Valore assoluto Absolutní hodnota
Valore atteso Střední hodnota
Valore efficace Kvadratický průměr
valore fondiario hodnota pozemku
valore limite mezní hodnota
valore naturalistico přírodní hodnota
valore nominale nominální hodnota
valore nutritivo degli alimenti hodnota potravy výživná
valoroso odvážný
valuta měna
valutare ocenit
valutazione vyhodnocení
valutazione ambientale hodnocení životního prostředí
valutazione degli impatti hodnocení dopadů
valutazione degli inquinanti hodnocení znečišťující látky
valutazione dei danni odhad škody
valutazione del patrimonio naturale hodnocení přírodního dědictví
valutazione del prodotto hodnocení výrobku
valutazione del rischio ambientale hodnocení ekologických rizik
valutazione della tecnologia hodnocení technologie
Valutazione di Impatto Ambientale posuzování vlivů na prostředí životní
valutazione di risorse ocenění zdrojů
valutazione ecologica ekologické hodnocení
valutazione ecotossicologica ekotoxikologické vyhodnocení
valutazione monetaria hodnocení finanční
valutazione sanitaria di impatto ambientale posuzování vlivů na hygienu prostředí životního
Valve Corporation Valve Corporation
Valve Software Valve Corporation
valvola ventil
Valvola termoionica Elektronka
valzer valčík
vampiro upír
Vampyr - il vampiro Upír
Van der Graaf Generator Van der Graaf Generator
vanadio vanad
vanaglorioso chvástavý
Vanaheimr Vanaheim
Vancouver Vancouver
Vancouver Canucks Vancouver Canucks
vandalismo vandalismus
Vandellia cirrhosa Vandélie obecná
Vanderpool Virtuální stroj
Vanellus vanellus Čejka chocholatá
vanga rýč