La ricerca kolik je tobě let ha prodotto 2 risultati
Vai a

CS IT Traduzioni perkolik

CS IT Traduzioni perje

CS IT Traduzioni pertobě

tobě (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] te (pronoun v n) [Objective case of 'thou']
tobě (pronoun v n) [Objective case of 'thou'] ti (pronoun v n) [Objective case of 'thou']
tobě (pronoun determiner) [object pronoun: the person being addressed] ti (pronoun determiner) [object pronoun: the person being addressed]
tobě (pronoun determiner) [one] si (pronoun determiner) {m} [one]

CS IT Traduzioni perlet

let (n adj) [act of flying] {m} fuga (n adj) {f} [act of flying]
let (n adj) [instance of flying] {m} fuga (n adj) {f} [instance of flying]
let (n adj) [act of flying] {m} volo (n adj) {m} [act of flying]
let (n adj) [instance of flying] {m} volo (n adj) {m} [instance of flying]
let (n adj) [journey made by an aircraft] {m} volo (n adj) {m} [journey made by an aircraft]