Italiano Inglese
monoteistico monotheistic
Monotelismo Monothelitism
monotonia monotony
monotono humdrum
Monotremata Monotreme
monottongo monophthong
monouso throw-away
Monovibrante alveolare Alveolar tap
Monovibrante alveolare laterale Alveolar lateral flap
Monowitz Monowice
Monpa Monpa
Monreale Monreale
Monroe Monroe
Monrovia Monrovia
Monrupino Monrupino
Mons Mons
Monsanto Monsanto
Monschau Monschau
Monsciar Munxar
Monserrat Montserrat
Monsieur de Sainte Colombe Monsieur de Sainte-Colombe
Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano Monsieur Ibrahim
Monsieur Verdoux Monsieur Verdoux
monsignore monsignor
monsone monsoon
Monsoon Wedding Monsoon Wedding
Monster House Monster House
Monster Hunter Monster Hunter
Monster in my pocket Monster in My Pocket
Mont Pelerin Society Mont Pelerin Society
Mont Saint Michel Mont Saint-Michel
Mont Saint-Michel Mont Saint Michel
Mont-Cenis Mont-Cenis
Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan
Mont-Dore Mont-Dore
Mont-la-Ville Mont-la-Ville
Mont-ral Montreal
Mont-sur-Rolle Mont-sur-Rolle
Mont-Tramelan Mont-Tramelan
Montabaur Montabaur
montaggio assemblage
montagna mountain
Montagna Solitaria Lonely Mountain
montagna sottomarina seamount
Montagnardi Mountain
montagne mountains
Montagne argentine List of mountains in Argentina
Montagne del Transdanubio Transdanubian Medium Mountains
Montagne della Grecia List of mountains in Greece
Montagne Nebbiose Misty Mountains
Montagne Rocciose Rocky Mountains
Montagne Rocciose Canadesi Canadian Rockies
montagne russe roller coaster
montagnoso mountainous
Montagny-près-Yverdon Montagny-près-Yverdon
Montaigu George Henri Anne-Marie Victor de Villebois-Mareuil
Montaillou Montaillou
Montalbano Jonico Montalbano Jonico
Montana Montana
Montanismo Montanism
montante upright
montante del cancello gatepost
Montante verticale Pace
montare edit
Montare la testa Grow vain
montarozzo earthwork