La ricerca application ha prodotto 7 risultati
EN Inglese IT Italiano
application (n) [use] impiego (n) {m} [use]
application (n) [request] richiesta (n) {f} [request]
application (n) [request] domanda (n) {f} [request]
application proposta {f}
application (n) [use] applicazione (n) {f} [use]
EN Inglese IT Italiano
application (n) [use] utilizzazione (n) {f} [use]
application (n) [job] richiesta di lavoro (n) {f} [job]

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per application IT Traduzioni
service [value] cây thanh lương trà
use [value] sự dùng
document [petition] văn kiện
effort [persistence] nỗ lực
thought [close attention] tư duy (n)
form [thing] thành hình (n v)
prayer [appeal] kinh cầu nguyện
enterprise [activity] xí nghiệp (n v)