La ricerca cancellation ha prodotto 17 risultati
EN Inglese IT Italiano
cancellation (n)[act of cancelling] cancellazione (n){f}[act of cancelling]
cancellation rifiuto {m}
cancellation storno {m}
cancellation (n)[mail] timbro postale (n){m}[mail]
cancellation (n)[act of cancelling] sospensione (n){f}[act of cancelling]
EN Inglese IT Italiano
cancellation (n)[act of cancelling] revoca (n){f}[act of cancelling]
cancellation (n)[mail] annullo (n){m}[mail]
cancellation (n)[act of cancelling] annullo (n){m}[act of cancelling]
cancellation (n)[mail] obliterazione (n){f}[mail]
cancellation (n)[act of cancelling] annullamento (n){m}[act of cancelling]
cancellation cancellazione {f}
cancellation (n)[act of cancelling] abrogazione (n){f}[act of cancelling]
cancellation (n)[reservation] disdetta (n){f}[reservation]
cancellation (n)[act of cancelling] disdetta (n){f}[act of cancelling]
cancellation (n)[reservation] annullamento (n){m}[reservation]
cancellation (n)[meeting] annullamento (n){m}[meeting]
cancellation (n)[mail] annullamento (n){m}[mail]

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per cancellationIT Traduzioni
invalidation [nullification] upphävande {n}
repeal [nullification] avskaffa
dissolution [nullification] upplösning (u)
annulment [nullification] annulering
prohibition [exclusion] (formal förbud {n}
breach [exclusion] brytande
omission [exclusion] utelämnande
repudiation [exclusion] förkastande {n}
elimination [exclusion] avlägsnande {n}
slighting [exclusion] föraktande
reversal [revocation] omkastning (u)
abolition [revocation] upphävande {n}
abrogation [revocation] (formal upphävande {n}
contradiction [denial] motsats (u)
refutation [denial] gendrivning (u)
refusal [denial] tillbakavisande {n}
rejection [denial] utmönstring
veto [denial] vetorätt (u)
negation [denial] bestridande {n}