La ricerca expertise ha prodotto 4 risultati
Vai a
EN Inglese IT Italiano
expertise competenza {f}
expertise (n) [know-how] know how (n) {m} [know-how]
expertise (n) [advice or opinion of an expert] perizia (n) {f} [advice or opinion of an expert]
expertise (n) [know-how] perizia (n) {f} [know-how]

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per expertise IT Traduzioni
skill [property] umiejętność {f}
ability [property] umiejętność {f}
dexterity [property] zwinność (n)
inventiveness [property] twórczość {f}
imagination [property] wyobraźnia {f}
aptitude [property] przydatność {f}
art [property] sztuka
craft [aptitude] statek {m}
qualification [aptitude] kwalifikacja {f}
gift [aptitude] sprezentować (n v)
command [aptitude] polecenie {n}
faculty [aptitude] zdolność {f}
talent [ability] talent {m}
finesse [skill] impas
science [skill] nauka {f}
prowess [superior ability] (formal waleczność {f}