La ricerca faithful ha prodotto 8 risultati
EN Inglese IT Italiano
faithful (a) [copy] accurato (a) [copy]
faithful (a) [devoted] devoto (a) [devoted]
faithful (a) [friendship] leale (a) [friendship]
faithful (a) [friendship] vero (a) {m} [friendship]
faithful (a) [copy] fedele (a) [copy]
EN Inglese IT Italiano
faithful (a) [devoted] fedele (a) [devoted]
faithful (a) [friendship] fedele (a) [friendship]
faithful fido

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per faithful IT Traduzioni
devoted [character trait] посветен на (adj)
constant [character trait] константа (adj n)
zealous [character trait] усърден
forward [deep] преден (adj int n)
grave [deep] гроб (n v adj)
earnest [deep] добросъвестен (adj)
dependable [constant] сигурен (adj determiner)
accurate [characteristic] прецизен (adj)
close [characteristic] бли́жен (v n adj)
correct [characteristic] кориги́рам (adj v)
exact [characteristic] изисквам
dedicated [devoted] посветен (adj)
conscientious [devoted] добросъвестен (adj)
bosom [trusted] (literature пазва (n adj)
familiar [trusted] позна́т (adj n)
confidential [trusted] поверителен (adj)
equitable [fair] безпристрастен (adj n)
dull [imitative] скучен (skúčen)
express [accurate] експресен (adj n v)
devout [dutiful] благочестив (n adj)