La ricerca nip ha prodotto 7 risultati
EN Inglese IT Italiano
nip (v) [animals]
 • nipped
 • nip
 • nip
 • nipped
 • nipped
mordere (v) [animals]
 • mordendo
 • avrai morso
 • avranno morso
nip (v) [animals] dare un morso a (v) [animals]
nip (v) [animals]
 • nipped
 • nip
 • nip
 • nipped
 • nipped
morsicare (v) [animals]
 • morsicando
 • avrai morsicato
 • avranno morsicato
nip (n) [beverages] sorso (n) {m} [beverages]
nip (n) [skin] pizzicotto (n) {m} [skin]
EN Inglese IT Italiano
nip (v) [arm]
 • nipped
 • nip
 • nip
 • nipped
 • nipped
pizzicare (v) [arm]
 • pizzicando
 • avrai pizzicato
 • avranno pizzicato
nip (n) [beverages] centellino (n) {m} [beverages]

Inglese Italiano traduzioni