La ricerca Pin ha prodotto 17 risultati
ITItalianoENInglese
Pin Pinout
Pin Dust rag
ENIngleseITItaliano
pin(v)[weight]
 • pinned
 • pin
 • pin
 • pinned
 • pinned
bloccare(v)[weight]
 • bloccando
 • avrai bloccato
 • avranno bloccato
pin(v)[sewing] fissare con uno spillo(v)[sewing]
pin(v)[wall] fissare con uno spillo(v)[wall]
pin(v)[sewing]
 • pinned
 • pin
 • pin
 • pinned
 • pinned
appuntare(v)[sewing]
 • appuntando
 • avrai appuntato
 • avranno appuntato
pin(v)[wall]
 • pinned
 • pin
 • pin
 • pinned
 • pinned
appuntare(v)[wall]
 • appuntando
 • avrai appuntato
 • avranno appuntato
pin(n)[technical] caviglia(n){f}[technical]
pin(n)[technical] piolo(n){m}[technical]
pin spillo{m}
pin(n)[sewing] spillo(n){m}[sewing]
pin perno{m}

Inglese Italiano traduzioni

ENSinonimi per pinITTraduzioni
plant[activity]thực vật
brooch[valuables]trâm gài đầu(n)
bar[thing]quán rượu(n v prep)
close[action]gần
bind[action]nối
needle[point]cây kim
knife[pierce]dao
unite[joining]đoàn kết(v)
staff[bar]nhân viên
stick[bar]thanh