La ricerca prune ha prodotto 7 risultati
EN Inglese IT Italiano
prune (v) [curb]
 • pruned
 • prune
 • prune
 • pruned
 • pruned
ridurre (v) [curb]
 • riducendo
 • avrai ridotto
 • avranno ridotto
prune (v) [text]
 • pruned
 • prune
 • prune
 • pruned
 • pruned
tagliare (v) [text]
 • tagliando
 • avrai tagliato
 • avranno tagliato
prune (v) [curb]
 • pruned
 • prune
 • prune
 • pruned
 • pruned
limitare (v) [curb]
 • limitando
 • avrai limitato
 • avranno limitato
prune (v) [horticulture]
 • pruned
 • prune
 • prune
 • pruned
 • pruned
potare (v) [horticulture]
 • potando
 • avrai potato
 • avranno potato
prune (v) [text]
 • pruned
 • prune
 • prune
 • pruned
 • pruned
abbreviare (v) [text]
 • abbreviando
 • avrai abbreviato
 • avranno abbreviato
EN Inglese IT Italiano
prune (n) [culinary] prugna secca (n) {f} [culinary]
prune color prugna

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per prune IT Traduzioni
trim [activity] guarnição {f}
snip [activity] recorte arredondar
clip [activity] colchete {m}
shave [activity] barbear
pare [activity] descascar
shear [activity] tosquiadeira (v n)
cut [activity] corte {m}
crop [cut short] produçãoo
bob [cut short] prumoçãoe
lop [cut] podar
shorten [clip] encurtar
dock [clip] doca {f}
cut short [bob] abreviar