La ricerca push ha prodotto 14 risultati
EN Inglese IT Italiano
push (v) [advertising]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
pubblicizzare (v) [advertising]
 • pubblicizzando
 • avranno pubblicizzato
 • avrai pubblicizzato
push (n) [movement] spinta (n) {f} [movement]
push (v) [movement]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
spingere (v) [movement]
 • spingendo
 • avranno spinto
 • avrai spinto
push
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
urtare {m}
 • urtando
 • avranno urtato
 • avrai urtato
push (v) [person]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
forzare (v) [person]
 • forzando
 • avranno forzato
 • avrai forzato
EN Inglese IT Italiano
push folata {f}
push (v) [person] fare pressione su (v) [person]
push urto {m}
push
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
pigiare
 • pigiando
 • avranno pigiato
 • avrai pigiato
push (v) [narcotics]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
trafficare (v) [narcotics]
 • trafficando
 • avranno trafficato
 • avrai trafficato
push (v) [narcotics]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
spacciare (v) [narcotics]
 • spacciando
 • avranno spacciato
 • avrai spacciato
push (v) [advertising]
 • pushed
 • push
 • push
 • pushed
 • pushed
propagandare (v) [advertising]
 • propagandando
 • avranno propagandato
 • avrai propagandato
push (v) [advertising] fare pubblicità a (v) [advertising]
push (v) [business company] fare pubblicità a (v) [business company]

Inglese Italiano traduzioni