La ricerca put out ha prodotto 9 risultati
EN Inglese IT Italiano
put out (v) [fire] estinguere (v) [fire]
put out (v) [cigarette] spegnere (v) [cigarette]
put out (v) [fire] spegnere (v) [fire]
put out (v) [cigarette] schiacciare (v) [cigarette]
put out (v) [situation] disturbare (v) [situation]
EN Inglese IT Italiano
put out (v) [situation] incomodare (v) [situation]
put out (v) [situation] scomodare (v) [situation]
put out (v) [medicine] addormentare (v) [medicine]
put out spengere

EN IT Traduzioni perput

put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
deporre (v) [objects]
 • deponendo
 • avranno deposto
 • avrai deposto
put lancio {m}
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
porre (v) [objects]
 • ponendo
 • avranno posto
 • avrai posto
put spinta {f}
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
mettere (v) [movement]
 • mettendo
 • avranno messo
 • avrai messo
put (v) [objects]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
mettere (v) [objects]
 • mettendo
 • avranno messo
 • avrai messo
put (v) [words]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
esprimere (v) [words]
 • esprimendo
 • avrai espresso
 • avranno espresso
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
cacciare (v) [movement]
 • cacciando
 • avranno cacciato
 • avrai cacciato
put
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
dare {m}
 • dando
 • avranno dato
 • avrai dato
put (v) [movement]
 • put
 • put
 • put
 • put
 • put
ficcare (v) [movement]
 • ficcando
 • avranno ficcato
 • avrai ficcato

EN IT Traduzioni perout


Inglese Italiano traduzioni