La ricerca shake ha prodotto 26 risultati
EN Inglese IT Italiano
shake (v) [building]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
oscillare (v) [building]
 • oscillando
 • avrai oscillato
 • avranno oscillato
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
insidiare (v) [confidence]
 • insidiando
 • avranno insidiato
 • avrai insidiato
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scalzare (v) [confidence]
 • scalzando
 • avrai scalzato
 • avranno scalzato
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
minare (v) [confidence]
 • minando
 • avranno minato
 • avrai minato
shake (n) [movement] scrollata (n) {f} [movement]
EN Inglese IT Italiano
shake (n) [movement] scrollo (n) {m} [movement]
shake
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
vibrare
 • vibrando
 • avranno vibrato
 • avrai vibrato
shake (v) [feelings]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scioccare (v) [feelings]
 • scioccando
 • avranno scioccato
 • avrai scioccato
shake (v) [movement] far vibrare (v) [movement]
shake (v) [movement] far tremare (v) [movement]
shake (v) [hand]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
stringere (v) [hand]
 • stringendo
 • avranno stretto
 • avrai stretto
shake (n) [nature] scossa (n) {f} [nature]
shake (n) [movement] scossa (n) {f} [movement]
shake (v) [confidence]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
indebolire (v) [confidence]
 • indebolendo
 • avrai indebolito
 • avranno indebolito
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
tremolare (v) [cold]
 • tremolando
 • avrai tremolato
 • avranno tremolato
shake (v) [cold] battere i denti (v) [cold]
shake (v) [fear]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
rabbrividire (v) [fear]
 • rabbrividendo
 • avrai rabbrividito
 • avranno rabbrividito
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
rabbrividire (v) [cold]
 • rabbrividendo
 • avrai rabbrividito
 • avranno rabbrividito
shake (v) [fear]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
tremare (v) [fear]
 • tremando
 • avrai tremato
 • avranno tremato
shake (v) [cold]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
tremare (v) [cold]
 • tremando
 • avrai tremato
 • avranno tremato
shake (v) [building]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
tremare (v) [building]
 • tremando
 • avrai tremato
 • avranno tremato
shake
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scrollare
 • scrollando
 • avrai scrollato
 • avranno scrollato
shake (v) [liquid]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
agitare (v) [liquid]
 • agitando
 • avrai agitato
 • avranno agitato
shake (v) [movement]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scuotere (v) [movement]
 • scotendo
 • avrai scosso
 • avranno scosso
shake (v) [liquid]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scuotere (v) [liquid]
 • scotendo
 • avrai scosso
 • avranno scosso
shake (v) [feelings]
 • shaken
 • shake
 • shake
 • shook
 • shook
scuotere (v) [feelings]
 • scotendo
 • avrai scosso
 • avranno scosso

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per shake IT Traduzioni
quake [trembler] skalv {n}
upheaval [trembler] omstörtning, omvälvning, kaos (n)
shock [trembler] chock {n}
earthquake [trembler] jordskalv {n}
raise [brandish] upprätta
life [brandish] levnad
hold up [brandish] överfalla och plundra
flourish [brandish] svänga
swing [brandish] svinga
wave [brandish] vippa
wield [brandish] hantera
shudder [event] rysning (u)
vibration [event] vibrering (u)
shiver [event] splittra
vibrate [activity] dallra
quiver [activity] koger
tremble [activity] bäva
freeze [activity] djupfrysa
fling [fling oneself about] slunga
jerk [fling oneself about] stöt (u)