La ricerca Spike Lee ha prodotto 2 risultati
IT Italiano EN Inglese
Spike Lee Spike Lee
EN Inglese IT Italiano
Spike Lee Spike Lee

EN IT Traduzioni perspike

spike (n v) [anything resembling like a nail in shape] punta (n v) {f} [anything resembling like a nail in shape]
spike (n) [general] punta (n) {f} [general]
spike (v) [carpentry]
  • spiked
  • spike
  • spike
  • spiked
  • spiked
inchiodare (v) [carpentry]
  • inchiodando
  • avrai inchiodato
  • avranno inchiodato
spike (n v) [anything resembling like a nail in shape] arpione (n v) {m} [anything resembling like a nail in shape]
spike (n) [carpentry] arpione (n) {m} [carpentry]

EN IT Traduzioni perlee

lee (n) [nautical] sottovento (n) {m} [nautical]
lee (n) [nautical] lato sottovento (n) {m} [nautical]