La ricerca start ha prodotto 41 risultati
IT Sinonimi per start EN Traduzioni
via [segnale] f street
EN Inglese IT Italiano
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
promuovere (v) [beginning]
 • promovendo
 • avranno promosso
 • avrai promosso
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
causare (v) [disaster]
 • causando
 • avrai causato
 • avranno causato
start (v) [disaster] essere la causa di (v) [disaster]
start (n) [movement] sobbalzo (n) {m} [movement]
start (v) [fear]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
sobbalzare (v) [fear]
 • sobbalzando
 • avrai sobbalzato
 • avranno sobbalzato
start (v) [surprise]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
sobbalzare (v) [surprise]
 • sobbalzando
 • avrai sobbalzato
 • avranno sobbalzato
start (v) [fear]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
trasalire (v) [fear]
 • trasalendo
 • avranno trasalito
 • avrai trasalito
start (v) [surprise]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
trasalire (v) [surprise]
 • trasalendo
 • avranno trasalito
 • avrai trasalito
start (v) [fear]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
sussultare (v) [fear]
 • sussultando
 • avranno sussultato
 • avrai sussultato
start (v) [surprise]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
sussultare (v) [surprise]
 • sussultando
 • avranno sussultato
 • avrai sussultato
start (n) [place] punto di partenza (n) {m} [place]
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
provocare (v) [disaster]
 • provocando
 • avrai provocato
 • avranno provocato
start (v) [beginning] cominciamo a (v) [beginning]
start (v) [beginning] mettersi a (v) [beginning]
start (v) [beginning] accingersi a (v) [beginning]
start (n) [time] vantaggio (n) {m} [time]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
esordire
 • esordendo
 • avranno esordito
 • avrai esordito
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
avviare (v) [beginning]
 • avviando
 • avrai avviato
 • avranno avviato
start (n) [movement] soprassalto (n) {m} [movement]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
sbucare
 • sbucando
 • saranno sbucati
 • sarai sbucato
start comincio
start (n) [general] inizio (n) {m} [general]
start (v) [vehicles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
partire (v) [vehicles]
 • partendo
 • avrai partito
 • avranno partito
start (n) [place] partenza (n) {f} [place]
start (n) [sports] partenza (n) {f} [sports]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
decollare
 • decollando
 • avrai decollato
 • avranno decollato
start (n) [beginning] origine (n) {f} [beginning]
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
cominciare (v) [begin]
 • cominciando
 • avrai cominciato
 • avranno cominciato
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
cominciare (v) [discussion]
 • cominciando
 • avrai cominciato
 • avranno cominciato
start (n) [action] inizio (n) {m} [action]
start (n) [beginning] inizio (n) {m} [beginning]
start (v) [automobiles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
partire (v) [automobiles]
 • partendo
 • avrai partito
 • avranno partito
start (n) [action] principio (n) {m} [action]
start (n) [beginning] principio (n) {m} [beginning]
start (n) [beginning] fonte (n) {f} [beginning]
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
iniziare (v) [begin]
 • iniziando
 • avrai iniziato
 • avranno iniziato
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
iniziare (v) [beginning]
 • iniziando
 • avrai iniziato
 • avranno iniziato
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
iniziare (v) [discussion]
 • iniziando
 • avrai iniziato
 • avranno iniziato
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
incominciare (v) [begin]
 • incominciando
 • sarai incominciato
 • saranno incominciati
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
incominciare (v) [discussion]
 • incominciando
 • sarai incominciato
 • saranno incominciati
start (v) [begin] avere inizio (v) [begin]

Inglese Italiano traduzioni