La ricerca START I ha prodotto 2 risultati
IT Italiano EN Inglese
START I START I

IT EN Traduzioni peri

i the
i (o) [articolo determinativo] the (o) [articolo determinativo]
EN Inglese IT Italiano
START I Accordi START

EN IT Traduzioni perstart

start (v) [automobiles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
partire (v) [automobiles]
 • partendo
 • avrai partito
 • avranno partito
start (v) [vehicles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
partire (v) [vehicles]
 • partendo
 • avrai partito
 • avranno partito
start (n) [place] partenza (n) {f} [place]
start (n) [sports] partenza (n) {f} [sports]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
decollare
 • decollando
 • avrai decollato
 • avranno decollato
start (n) [beginning] origine (n) {f} [beginning]
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
cominciare (v) [begin]
 • cominciando
 • avrai cominciato
 • avranno cominciato
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
cominciare (v) [discussion]
 • cominciando
 • avrai cominciato
 • avranno cominciato
start (n) [action] inizio (n) {m} [action]
start (n) [beginning] inizio (n) {m} [beginning]

EN IT Traduzioni peri

I io {m}
I (o) [pers. pron. - subject] io (o) {m} [pers. pron. - subject]
I me
I a me
I Io
I I