La ricerca vedere ha prodotto 8 risultati
IT Italiano EN Inglese
vedere (v) [persona]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
watch (v) [persona]
 • watched
 • watch
 • watch
 • watched
 • watched
vedere (v) [persona]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
observe (v) [persona]
 • observed
 • observe
 • observe
 • observed
 • observed
vedere (v) [attività mentale]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
imagine (v) [attività mentale]
 • imagined
 • imagine
 • imagine
 • imagined
 • imagined
vedere
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
see
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
vedere (v) [assicurarsi]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
see (v) [assicurarsi]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
IT Italiano EN Inglese
vedere (v) [attività mentale]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
see (v) [attività mentale]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
vedere (v) [capire]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
see (v) [capire]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
vedere (v) [percezioni sensoriali]
 • vedendo
 • avrai visto
 • avranno visto
see (v) [percezioni sensoriali]
 • seen
 • see
 • see
 • saw
 • saw
IT Sinonimi per vedere EN Traduzioni
capire [notare] begribe
conoscere [notare] kende
comprendere [notare] begribe
trovare [notare] udpege
intendere [comprendere] begribe
cogliere [comprendere] samle
udire [comprendere] høre
concepire [comprendere] forstå
apprendere [comprendere] lære
sentire [comprendere] føle
afferrare [comprendere] begribe
considerare [comprendere] mene
calcolare [esaminare] beregne (n v)
valutare [esaminare] evaluere (v)
osservare [rivolgere lo sguardo] gennemsøge (v n)
fissare [rivolgere lo sguardo] tidsindstille (int n v)
scrutare [rivolgere lo sguardo] granske (v)
guardare [rivolgere lo sguardo] holde øje med (n v)
cercare [badare] prøve
provare [sperimentare] prøve