La ricerca washing ha prodotto 6 risultati
EN Inglese IT Italiano
washing (n) [action] bucato (n) {m} [action]
washing (n) [clothing] bucato (n) {m} [clothing]
washing lavaggio {m}
washing lavante
washing lavatura
EN Inglese IT Italiano
washing lavabiancheria

Inglese Italiano traduzioni

EN Sinonimi per washing IT Traduzioni
soaking [thing] bagnato fradicio (adj)
shower [thing] fioccare
immersion [thing] immersione {f}
soak [thing] ubriacone {m}
bath [thing] lavacro
bathing [activity] bagnante {m}
cleansing [activity] detergente {m}
ablution [activity] abluzione {f}
wash [activity] lavaggio {m}