La ricerca humillar ha prodotto 14 risultati
ES Spagnolo IT Italiano
humillar (v n) [(intransitive) to cause emotional injury as if by trampling]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
offendere (v n) [(intransitive) to cause emotional injury as if by trampling]
 • offendendo
 • avranno offeso
 • avrai offeso
humillar (v n) [to treat someone harshly]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
offendere (v n) [to treat someone harshly]
 • offendendo
 • avranno offeso
 • avrai offeso
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
denigrare (v) [persona]
 • denigrando
 • avranno denigrato
 • avrai denigrato
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
diffamare (v) [persona]
 • diffamando
 • avranno diffamato
 • avrai diffamato
humillar (v n) [To debase; to lower; to degrade.]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
svilire (v n) [To debase; to lower; to degrade.]
 • svilendo
 • avranno svilito
 • avrai svilito
ES Spagnolo IT Italiano
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
svilire (v) [persona]
 • svilendo
 • avranno svilito
 • avrai svilito
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
infamare (v) [persona]
 • infamando
 • avranno infamato
 • avrai infamato
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
calunniare (v) [persona]
 • calunniando
 • avrai calunniato
 • avranno calunniato
humillar (v n) [to treat someone harshly]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
urtare (v n) {m} [to treat someone harshly]
 • urtando
 • avranno urtato
 • avrai urtato
humillar (v) [persona]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
screditare (v) [persona]
 • screditando
 • avrai screditato
 • avranno screditato
humillar (v) [degradar]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
umiliare (v) [degradar]
 • umiliando
 • avranno umiliato
 • avrai umiliato
humillar (v) [degradar]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
avvilire (v) [degradar]
 • avvilendo
 • avrai avvilito
 • avranno avvilito
humillar (v n) [(intransitive) to cause emotional injury as if by trampling]
 • humillado
 • humillas
 • humillan
 • hubiste humillado
 • hubieron humillado
violare (v n) [(intransitive) to cause emotional injury as if by trampling]
 • violando
 • avrai violato
 • avranno violato
humillar (v) [to gain an advantage on somebody] afferrare la meglio (v) [to gain an advantage on somebody] (v)

Spagnolo Italiano traduzioni

ES Sinonimi per humillar IT Traduzioni
agobiar [desalentar] zaklat (v n int)
afrentar [avergonzar] sért (v n)
menospreciar [ofender] lekicsinyel (v)
calumniar [ofender] rágalmaz (n v)
avergonzar [abrumar] zavarba hoz (v)
aplastar [abrumar] összeprésel (n v)
ofender [difamar] sért (v n)
desdeñar [menospreciar] lenéz (v)
tiranizar [esclavizar] hatalmaskodik (v)
vejar [esclavizar] vegzál (v)
mofarse [chancearse] kigúnyol (v n)
burlarse [chancearse] ugrat (n v)