La ricerca concernant ha prodotto 43 risultati
FR Francese IT Italiano
concernant (o) [relation] intorno a (o) [relation]
concernant (o) [proposition] circa (o) [proposition]
concernant (o) [relation] circa (o) [relation]
concernant (o) [relation] verso (o) {m} [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] di (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] di (o) [général]
concernant (o) [proposition] di (o) [proposition]
concernant (o) [relation] di (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] intorno a (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] intorno a (o) [général]
concernant (o) [proposition] intorno a (o) [proposition]
concernant (o) [général] circa (o) [général]
concernant (o) [en ce qui concerne] riguardo a (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] riguardo a (o) [général]
concernant (o) [proposition] riguardo a (o) [proposition]
concernant (o) [relation] riguardo a (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] con riferimento a (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] con riferimento a (o) [général]
concernant (o) [proposition] con riferimento a (o) [proposition]
concernant (o) [relation] con riferimento a (o) [relation]
concernant (o) [général] relativamente a (o) [général]
concernant (o) [relation] nei riguardi di (o) [relation]
concernant (o) [relation] a proposito di (o) [relation]
concernant (o) [général] su (o) [général]
concernant (o) [proposition] su (o) [proposition]
concernant (o) [relation] su (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] riguardante (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] riguardante (o) [général]
concernant (o) [proposition] riguardante (o) [proposition]
concernant (o) [relation] riguardante (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] a proposito di (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] a proposito di (o) [général]
concernant (o) [proposition] a proposito di (o) [proposition]
concernant (o) [en ce qui concerne] su (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [en ce qui concerne] concernente (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] concernente (o) [général]
concernant (o) [proposition] concernente (o) [proposition]
concernant (o) [relation] concernente (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] in riferimento a (o) [en ce qui concerne]
concernant (o) [général] in riferimento a (o) [général]
concernant (o) [proposition] in riferimento a (o) [proposition]
concernant (o) [relation] in riferimento a (o) [relation]
concernant (o) [en ce qui concerne] circa (o) [en ce qui concerne]

Francese Italiano traduzioni

FR Sinonimi per concernant IT Traduzioni
au sujet de [relation] sobre {m}
relativement à [relation] en cuanto a
à propos de [relation] sobre {m}
touchant [relatif à] emocional
relatif [en rapport avec] a prorrateo