La ricerca congé ha prodotto 10 risultati
FRFranceseITItaliano
congé(n)[emploi]{m} licenziamento(n){m}[emploi]
congé(n)[emploi]{m} destituzione(n){f}[emploi]
congé(n)[gouvernement]{m} permesso(n){m}[gouvernement]
congé(n)[militaire]{m} permesso(n){m}[militaire]
congé(n)[gouvernement]{m} licenza(n){f}[gouvernement]
FRFranceseITItaliano
congé(n)[militaire]{m} licenza(n){f}[militaire]
congé(n)[emploi]{m} preavviso di licenziamento(n){m}[emploi]
congé{m} vacanza{f}
congé(n)[gouvernement]{m} congedo(n){m}[gouvernement]
congé(n)[militaire]{m} congedo(n){m}[militaire]

Francese Italiano traduzioni

FRSinonimi per congéITTraduzioni
accord[droit]mđồng ý(v)
pouvoir[droit]mcó lẽ
liberté[droit]fnền tự do
chômage[économie]msự thất nghiệp(n)
vacances[état]fnghỉ hè(n v)
repos[état]msự nghĩ ngơi(n v)
renvoi[départ]msự ợ(n v)
récréation[distraction]ftiêu khiển
amusement[distraction]msự hài hước(n)
trêve[temps]flệnh ngừng bắn(n)
arrêt[pause]mbến xe(adv n v)