Italiano Ungherese
impasto tészta
Impatanarsi Leragad
impatto ambientale környezeti hatás
impatto ambientale dei trasporti közlekedés környezeti hatása
impatto ambientale del turismo turizmus környezeti hatása
impatto ambientale della pesca halászat környezeti hatása
impatto ambientale delle attività domestiche háztartások környezeti hatása
impatto ambientale delle attività forestali erdészet környezeti hatása
impatto ambientale delle attività ricreative szabadidős tevékenység környezeti hatása
impaurito ijedt
impeccabile tökéletes
impegno tartozás
impensabile hihetetlen
Imperator Imperator
imperatore császár
Imperatore del Giappone Tennó
Imperatori bizantini Bizánci császárok listája
Imperatori del Giappone Japán császárainak listája
Imperatori del Sacro Romano Impero Német-római császárok listája
Imperatori Romani Római császárok időrendben
imperatrice császárnő
Imperatrice Eugenia di Montijo Eugénia császárné
Imperatrice Matilde Matild
Imperatrice Teodora Teodóra
imperdonabile durva
imperfetto hibás
Imperfetto indicativo Praeteritum
imperfezione hiba
Imperi centrali Központi hatalmak
Imperia Birodalom
Imperialismo Imperializmus
Imperium Imperium
impermeabile vízhatlan
impermeabilizzazione del fondo delle discariche hulladéklerakó aljának szigetelése
impero birodalom
Impero accadico Akkád Birodalom
Impero babilonese Babilónia
Impero bizantino Bizánci Birodalom
Impero britannico Brit Birodalom
Impero coloniale danese Dán tengerentúli gyarmatok
Impero di Nicea Nikaiai Császárság
Impero di Trebisonda Trapezunti Császárság
Impero Galattico Galaktikus Birodalom
Impero giapponese Japán Birodalom
Impero Inca Inkák
Impero Khmer Khmer Birodalom
Impero latino Latin Császárság
Impero mongolo Mongol Birodalom
Impero ottomano Oszmán Birodalom
Impero romano Római Birodalom
Impero Russo Orosz Birodalom
Impero spagnolo Spanyol Birodalom
Impero Tau Tau
imperturbabilità hidegvér
impesario vállalkozó