La ricerca お静かに ha prodotto 7 risultati
JA Giapponese IT Italiano
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) silenzio (v) {m} [imperative: "Shut up!"]
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) zitto (v) [imperative: "Shut up!"]
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) taci (v) [imperative: "Shut up!"]
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) tacete (v) [imperative: "Shut up!"]
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) stai zitto (v) [imperative: "Shut up!"]
JA Giapponese IT Italiano
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) state zitti (v) [imperative: "Shut up!"]
お静かに (v) [imperative: "Shut up!"] (o-shizuka ni) zitti (v) {p} [imperative: "Shut up!"]