La ricerca teweegbrengen ha prodotto 33 risultati
NL Olandese IT Italiano
teweegbrengen (v) [opstand] creare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [ramp] essere la causa di (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] essere la causa di (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [opstand] effettuare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [ramp] effettuare (v) [ramp]
NL Olandese IT Italiano
teweegbrengen (v) [veroorzaken] effettuare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [opstand] determinare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [ramp] determinare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] determinare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [opstand] essere la causa di (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [ramp] creare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] creare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [opstand] generare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [ramp] generare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] generare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [resultaat] apportare (v) [resultaat]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] apportare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [opstand] provocare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] scatenare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [reactie] scatenare (v) [reactie]
teweegbrengen (v) [ramp] scatenare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [opstand] scatenare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] causare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [resultaat] causare (v) [resultaat]
teweegbrengen (v) [ramp] causare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [opstand] causare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] istigare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [ramp] istigare (v) [ramp]
teweegbrengen (v) [opstand] istigare (v) [opstand]
teweegbrengen (v) [veroorzaken] provocare (v) [veroorzaken]
teweegbrengen (v) [resultaat] provocare (v) [resultaat]
teweegbrengen (v) [reactie] provocare (v) [reactie]
teweegbrengen (v) [ramp] provocare (v) [ramp]

Olandese Italiano traduzioni