Italiano Polacco
Tessuto endoteliale Śródbłonek
tessuto epiteliale tkanka nabłonkowa
Tessuto Jersey Jersey
Tessuto molle Tkanka nabłonkowa
Tessuto muscolare Tkanka mięśniowa
Tessuto nervoso Tkanka nerwowa
Tessuto osseo Kończyna dolna
Tessuto vegetale Tkanki roślinne
test próba
test ad anello interkalibracja laboratoriów
Test binomiale Test dwumianowy
test biologico testy biologiczne
Test chi quadrato Test zgodności chi-kwadrat
Test delle prestazioni Benchmark
Test di Ames Test Amesa
Test di Cooper Test Coopera
Test di Fermat Test pierwszości Fermata
test di gravidanza test ciążowy
test di laboratorio badania laboratoryjne
Test di Miller-Rabin Test Millera-Rabina
test di mutagenicità badanie mutageniczności
Test di primalità Test pierwszości
Test di Turing Test Turinga
test nucleare próba jądrowa
test sulla carcinogenità test na kancerogenność
test veloce szybki test
testa głowa
testa calda gorąca głowa
testa di cavolo zakuty łeb
testa di cazzo dupek
testa dura tępak
testa o croce rzut
testamento testament
Testamento di Heiligenstadt Testament heiligenstadzki
Testamento di Lenin Testament Lenina
Testamento di Mosè Wniebowzięcie Mojżesza
testarda uparty
testardaggine upór
testardo uparty
testatore testator
Testi dei sarcofagi Teksty Sarkofagów
Testi delle piramidi Teksty Piramid
Testi sacri Święte księgi
testicolare jądrowy
testicoli jaja
testicolo jądro