La ricerca evropski ha prodotto 2 risultati
Vai a
SL Sloveno IT Italiano
evropski (adj n) [relating to Europe or the European Union] (adj n) europeo (adj n) [relating to Europe or the European Union]
evropski (adj n) [relating to Europe or the European Union] (adj n) europea (adj n) {f} [relating to Europe or the European Union]