La ricerca bryta upp ha prodotto 18 risultati
SV Svedese IT Italiano
bryta upp (v) [öppna] forzare (v) [öppna]
bryta upp (v) [förhållande] separarsi (v) [förhållande]
bryta upp (v) [förhållande] lasciarsi (v) [förhållande]
bryta upp (v) [öppna] smantellare (v) [öppna]
bryta upp (v) [väg] smantellare (v) [väg]
SV Svedese IT Italiano
bryta upp (v) [transitiv] smantellare (v) [transitiv]
bryta upp (v) [öppna] scassinare (v) [öppna]
bryta upp (v) [väg] scassinare (v) [väg]
bryta upp (v) [transitiv] scassinare (v) [transitiv]
bryta upp (v) [förhållande] rompere (v) [förhållande]
bryta upp (v) [väg] forzare (v) [väg]
bryta upp (v) [transitiv] forzare (v) [transitiv]
bryta upp (v) [öppna] spaccare (v) [öppna]
bryta upp (v) [väg] spaccare (v) [väg]
bryta upp (v) [transitiv] spaccare (v) [transitiv]
bryta upp (v) [öppna] rompere (v) [öppna]
bryta upp (v) [väg] rompere (v) [väg]
bryta upp (v) [transitiv] rompere (v) [transitiv]

SV IT Traduzioni perbryta

bryta (v) [gruvarbete] estrarre (v) [gruvarbete]
bryta (v) [gruvarbete] scavare (v) [gruvarbete]
bryta (v) [förbindelser] rompere (v) [förbindelser]
bryta (v) [förhållande] rompere (v) [förhållande]
bryta (v) [optik] rompere (v) [optik]
bryta (v) [telefon] rompere (v) [telefon]
bryta (v) [transitiv] rompere (v) [transitiv]
bryta (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces] rompere (v n) [transitive: to separate into (to cause to end up in) two or more pieces]
bryta (v) [förbindelser] troncare (v) [förbindelser]
bryta (v) [förhållande] troncare (v) [förhållande]

SV IT Traduzioni perupp

upp (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] su (adv prep adj n v) [away from earth’s surface]
upp (o) [pris] su (o) [pris]
upp (o) [riktning] su (o) [riktning]
upp (o) [position] diritto (o) {m} [position]
upp (o) [position] eretto (o) [position]
upp (o) [position] in piedi (o) [position]
upp (o) [position] ritto (o) [position]
upp (o) [riktning] in alto (o) [riktning]
upp (o) [pris] al piano superiore (o) [pris]
upp (o) [riktning] al piano superiore (o) [riktning]

Svedese Italiano traduzioni