La ricerca enkel ha prodotto 84 risultati
SV Svedese IT Italiano
enkel (a) [kläder] di andata (a) [kläder]
enkel (a) [biljett] lineare (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] lineare (a) [allmän]
enkel (a) [okomplicerad] senza complicazioni (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] senza complicazioni (a) [lätt]
SV Svedese IT Italiano
enkel (a) [kläder] senza complicazioni (a) [kläder]
enkel (a) [förklaring] senza complicazioni (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] senza complicazioni (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] senza complicazioni (a) [allmän]
enkel (a) [okomplicerad] di andata (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] di andata (a) [lätt]
enkel (a) [förklaring] lineare (a) [förklaring]
enkel (a) [förklaring] di andata (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] di andata (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] di andata (a) [allmän]
enkel (adj n) [characterized by simplicity] rustico (adj n) [characterized by simplicity]
enkel (a) [lätt] di tutto riposo (a) [lätt]
enkel (a) [jobb] di tutto riposo (a) [jobb]
enkel (adj adv) [presenting few difficulties, easy] facile (adj adv) [presenting few difficulties, easy]
enkel (a) [okomplicerad] facile (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] facile (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] non difficile (a) [kläder]
enkel (adj n) [characterized by simplicity] raffazzonato (adj n) [characterized by simplicity]
enkel (a) [kemi] di base (a) [kemi]
enkel (a) [elementär] di base (a) [elementär]
enkel (a) [kemi] rudimentale (a) [kemi]
enkel (a) [elementär] rudimentale (a) [elementär]
enkel (a) [kemi] elementare (a) [kemi]
enkel (a) [elementär] elementare (a) [elementär]
enkel (a) [allmän] individualmente (a) [allmän]
enkel (a) [okomplicerad] non difficile (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] non difficile (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] facile (a) [kläder]
enkel (a) [jobb] non difficile (a) [jobb]
enkel (a) [förklaring] non difficile (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] non difficile (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] non difficile (a) [allmän]
enkel (adj n v) [uncomplicated] mero (adj n v) [uncomplicated]
enkel (a) [teknisk] lineare (a) [teknisk]
enkel (a) [okomplicerad] lineare (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] lineare (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] lineare (a) [kläder]
enkel (a) [biljett] chiaro (a) [biljett]
enkel (a) [jobb] semplice (a) [jobb]
enkel (a) [förklaring] semplice (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] semplice (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] semplice (a) [allmän]
enkel (a) [allmän] unico (a) [allmän]
enkel (a) [teknisk] chiaro (a) [teknisk]
enkel (a) [okomplicerad] chiaro (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] chiaro (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] chiaro (a) [kläder]
enkel (a) [förklaring] chiaro (a) [förklaring]
enkel (a) [kläder] semplice (a) [kläder]
enkel (a) [allmän] chiaro (a) [allmän]
enkel (a) [torftig] sobrio (a) [torftig]
enkel (a) [okomplicerad] sobrio (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] sobrio (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] sobrio (a) [kläder]
enkel (a) [förklaring] sobrio (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] sobrio (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] sobrio (a) [allmän]
enkel (adj) [of little significance or value] insignificante (adj) [of little significance or value]
enkel (a) [lätt] comodo (a) {m} [lätt]
enkel (a) [jobb] facile (a) [jobb]
enkel (a) [förklaring] facile (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] facile (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] facile (a) [allmän]
enkel (a) [okomplicerad] senza pretese (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] senza pretese (a) [lätt]
enkel (a) [kläder] senza pretese (a) [kläder]
enkel (a) [förklaring] senza pretese (a) [förklaring]
enkel (a) [biljett] senza pretese (a) [biljett]
enkel (a) [allmän] senza pretese (a) [allmän]
enkel (a) [allmän] solo (a) [allmän]
enkel (a) [jobb] comodo (a) {m} [jobb]
enkel (a) [torftig] alla buona (a) [torftig]
enkel (a) [kläder] alla buona (a) [kläder]
enkel (adj n v) [uncomplicated] semplice (adj n v) [uncomplicated]
enkel (a) [torftig] semplice (a) [torftig]
enkel (a) [teknisk] semplice (a) [teknisk]
enkel (adj adv) [presenting few difficulties, easy] semplice (adj adv) [presenting few difficulties, easy]
enkel (a) [okomplicerad] semplice (a) [okomplicerad]
enkel (a) [lätt] semplice (a) [lätt]

Svedese Italiano traduzioni

SV Sinonimi per enkel IT Traduzioni
vanlig [vardaglig] grossolana (adj)
banal [vardaglig] banale
konventionell [vardaglig] convenzionalmente
alldaglig [vardaglig] usuale
andefattig [vardaglig] scipito
vulgär [vardaglig] indecente
obetydlig [vardaglig] lieve
platt [vardaglig] pieno di luoghi comuni
trist [vardaglig] triste
trivial [vardaglig] ordinario {m}
klar [lätt att uppfatta] sereno
skarp [lätt att uppfatta] forte {m}
distinkt [lätt att uppfatta] tipico
påfallande [lätt att uppfatta] sorprendente
markant [lätt att uppfatta] sorprendente
utpräglad [lätt att uppfatta] molto marcato
uppenbar [lätt att uppfatta] lampante
ohöljd [lätt att uppfatta] crudo
otvetydig [lätt att uppfatta] univoco
tydlig [lätt att uppfatta] chiara {f}