La ricerca göra slut på ha prodotto 33 risultati
SV Svedese IT Italiano
göra slut på (v) [tömma] scialacquare (v) [tömma]
göra slut på (v) [material] dissipare (v) [material]
göra slut på (v) [pengar] dissipare (v) [pengar]
göra slut på (v) [tömma] dissipare (v) [tömma]
göra slut på (v) [dispyt] regolare (v) [dispyt]
SV Svedese IT Italiano
göra slut på (v) [döda] far fuori (v) [döda]
göra slut på (v) [rykte] soffocare (v) [rykte]
göra slut på (v) [material] scialacquare (v) [material]
göra slut på (v) [pengar] scialacquare (v) [pengar]
göra slut på (v) [dispyt] risolvere (v) [dispyt]
göra slut på (v) [material] sperperare (v) [material]
göra slut på (v) [pengar] sperperare (v) [pengar]
göra slut på (v) [tömma] sperperare (v) [tömma]
göra slut på (v) [förråd] essere dei salassi per (v) [förråd]
göra slut på (v) [material] sprecare (v) [material]
göra slut på (v) [pengar] sprecare (v) [pengar]
göra slut på (v) [tömma] sprecare (v) [tömma]
göra slut på (v) [mat] finire (v) [mat]
göra slut på (v) [dispyt] chiarire (v) [dispyt]
göra slut på (v) [mat] mangiare (v) {m} [mat]
göra slut på (v) [tömma] esaurire (v) [tömma]
göra slut på (v) [pengar] esaurire (v) [pengar]
göra slut på (v) [material] esaurire (v) [material]
göra slut på (v) [förråd] esaurire (v) [förråd]
göra slut på (v) [tömma] usare (v) [tömma]
göra slut på (v) [pengar] usare (v) [pengar]
göra slut på (v) [material] usare (v) [material]
göra slut på (v) [dispyt] porre fine a (v) [dispyt]
göra slut på (v) [dispyt] sistemare (v) [dispyt]
göra slut på (v) [döda] liquidare (v) [döda]
göra slut på (v) [tömma] consumare (v) [tömma]
göra slut på (v) [pengar] consumare (v) [pengar]
göra slut på (v) [material] consumare (v) [material]

SV IT Traduzioni pergöra

göra (v) [aktion] fare (v) [aktion]
göra (v) [allmän] fare (v) [allmän]
göra (v) [handla] fare (v) [handla]
göra (v) [vinst] fare (v) [vinst]
göra (v) [aktion] agire (v) [aktion]
göra (v) [handla] agire (v) [handla]
göra (v) [make a mistake] sbagliare (v) [make a mistake]
göra (v) [make a mistake] errare (v) [make a mistake]
göra (v) [aktion] avere (v) [aktion]
göra (v) [allmän] avere (v) [allmän]

SV IT Traduzioni perslut

slut (a) [fysiskt tillstånd] {n} distrutto (a) [fysiskt tillstånd]
slut (n) [aktivitet] {n} termine (n) {m} [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} termine (n) {m} [avslutning]
slut (n) [aktivitet] {n} conclusione (n) {f} [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} conclusione (n) {f} [avslutning]
slut (n) [aktivitet] {n} cessazione (n) {f} [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} cessazione (n) {f} [avslutning]
slut (n) [aktivitet] {n} fine (n) {f} [aktivitet]
slut (n) [avslutning] {n} fine (n) {f} [avslutning]
slut (n v) [extreme part] {n} fine (n v) {f} [extreme part]

SV IT Traduzioni per

(o) [preposition] su (o) [preposition]
(o) [yta] su (o) [yta]
(prep adv adj) [in the immediate neighborhood of] vicino (prep adv adj) {m} [in the immediate neighborhood of]
ascoltare
a
(o) [preposition] sopra (o) {m} [preposition]
(o) [yta] sopra (o) {m} [yta]
(o) [tid] verso (o) {m} [tid]
(o) [egendom] di (o) [egendom]
(o) [på varje] in (o) [på varje]

Svedese Italiano traduzioni

SV Sinonimi per göra slut på IT Traduzioni
förstumma [få att tiga] incantare
strypa [få att tiga] soffocare
mörda [få att tiga] uccidere
tysta [få att tiga] zittire
upphäva [offentligen avskaffa] filtrare
inställa [offentligen avskaffa] revocare
förvisa [offentligen avskaffa] bandire
annullera [offentligen avskaffa] cassare
avlysa [offentligen avskaffa] revocare
undanröja [upphäva] prevenire
avlägsna [upphäva] dipartire
avskaffa [upphäva] revocare
utreda [förbereda nedläggandet av] fare ricerche
upplösa [förbereda nedläggandet av] sopprimere
likvidera [förbereda nedläggandet av] saldare il conto
avveckla [förbereda nedläggandet av] smontare
kuva [undertrycka] soggiogare
hämma [undertrycka] trattenere
hålla tillbaka [undertrycka] trattenere
släcka [undertrycka] estinguere