La ricerca knyta upp ha prodotto 8 risultati
SV Svedese IT Italiano
knyta upp (v) [kläder] sciogliere (v) [kläder]
knyta upp (v) [knop] sciogliere (v) [knop]
knyta upp (v) [kläder] slegare (v) [kläder]
knyta upp (v) [knop] slegare (v) [knop]
knyta upp (v) [kläder] disfare (v) [kläder]
SV Svedese IT Italiano
knyta upp (v) [knop] disfare (v) [knop]
knyta upp (v) [kläder] slacciare (v) [kläder]
knyta upp (v) [knop] slacciare (v) [knop]

SV IT Traduzioni perknyta

knyta (v) [rep] legare (v) [rep]
knyta (v) [rep] allacciare (v) [rep]
knyta (v) [rep] annodare (v) [rep]
knyta (v) [knytnäve] stringere (v) [knytnäve]
knyta (v) [knytnäve] serrare (v) [knytnäve]

SV IT Traduzioni perupp

upp (adv prep adj n v) [away from earth’s surface] su (adv prep adj n v) [away from earth’s surface]
upp (o) [pris] su (o) [pris]
upp (o) [riktning] su (o) [riktning]
upp (o) [position] diritto (o) {m} [position]
upp (o) [position] eretto (o) [position]
upp (o) [position] in piedi (o) [position]
upp (o) [position] ritto (o) [position]
upp (o) [riktning] in alto (o) [riktning]
upp (o) [pris] al piano superiore (o) [pris]
upp (o) [riktning] al piano superiore (o) [riktning]

Svedese Italiano traduzioni

SV Sinonimi per knyta upp IT Traduzioni
knäppa upp [lätta på] sbottonare
lossa [lätta på] slegare