La ricerca stiga ha prodotto 25 risultati
SVSvedeseITItaliano
stiga(v)[spänning]
 • stigen
salire(v)[spänning]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[ökning] andare su(v)[ökning]
stiga(v)[tryck] andare su(v)[tryck]
stiga(v)[spänning] andare su(v)[spänning]
stiga(v)[väg] arrampicarsi(v)[väg]
SVSvedeseITItaliano
stiga(v)[priser] arrampicarsi(v)[priser]
stiga(v)[flygning] arrampicarsi(v)[flygning]
stiga(v)[riktning] aumentare vertiginosamente(v)[riktning]
stiga(v)[riktning] innalzarsi(v)[riktning]
stiga(n v)[To move upwards]
 • stigen
sorgere(n v)[To move upwards]
 • sorgendo
 • sarai sorto
 • saranno sorti
stiga(v)[ökning]
 • stigen
salire(v)[ökning]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[väg]
 • stigen
salire(v)[väg]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[tryck]
 • stigen
salire(v)[tryck]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[flygning]
 • stigen
aumentare(v)[flygning]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato
stiga(v)[priser]
 • stigen
salire(v)[priser]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[flygning]
 • stigen
salire(v)[flygning]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(n v)[To move upwards]
 • stigen
salire(n v)[To move upwards]
 • saliendo
 • sarai salito
 • saranno saliti
stiga(v)[ökning]
 • stigen
accrescere(v)[ökning]
 • accrescendo
 • avrai accresciuto
 • avranno accresciuto
stiga(v)[tryck]
 • stigen
accrescere(v)[tryck]
 • accrescendo
 • avrai accresciuto
 • avranno accresciuto
stiga(v)[spänning]
 • stigen
accrescere(v)[spänning]
 • accrescendo
 • avrai accresciuto
 • avranno accresciuto
stiga(v)[ökning]
 • stigen
aumentare(v)[ökning]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato
stiga(v)[väg]
 • stigen
aumentare(v)[väg]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato
stiga(v)[tryck]
 • stigen
aumentare(v)[tryck]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato
stiga(v)[spänning]
 • stigen
aumentare(v)[spänning]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato
stiga(v)[priser]
 • stigen
aumentare(v)[priser]
 • aumentando
 • avrai aumentato
 • avranno aumentato

Svedese Italiano traduzioni