La ricerca upphäva ha prodotto 32 risultati
SV Svedese IT Italiano
upphäva (v n) [to cancel] annullare (v n) [to cancel]
upphäva (v) [repeal, annul, or declare void] rescindere (v) [repeal, annul, or declare void]
upphäva (v) [rättsvetenskap] rendere inutile (v) [rättsvetenskap]
upphäva (v n) [offset, equalize] neutralizzare (v n) [offset, equalize]
upphäva (v) [rättsvetenskap] sospendere (v) [rättsvetenskap]
SV Svedese IT Italiano
upphäva (v n) [invalidate, annul] recidere (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v n) [offset, equalize] filtrare (v n) [offset, equalize]
upphäva (v n) [invalidate, annul] cassare (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v n) [offset, equalize] compensare (v n) [offset, equalize]
upphäva (v) [lagar] invalidare (v) [lagar]
upphäva (v n) [invalidate, annul] invalidare (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v) [annullera] invalidare (v) [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] invalidare (v) [angelägenhet]
upphäva (v) [lagar] cancellare (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] cancellare (v) [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] cancellare (v) [angelägenhet]
upphäva (v) [annullera] abolire (v) [annullera]
upphäva (v) [rättsvetenskap] annullare (v) [rättsvetenskap]
upphäva (v) [overksamhet] annullare (v) [overksamhet]
upphäva (v) [lagar] annullare (v) [lagar]
upphäva (v n) [invalidate, annul] annullare (v n) [invalidate, annul]
upphäva (v) [annullera] annullare (v) [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] annullare (v) [angelägenhet]
upphäva (v n) [to cancel] revocare (v n) [to cancel]
upphäva (v) [lagar] revocare (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] revocare (v) [annullera]
upphäva (v) [angelägenhet] revocare (v) [angelägenhet]
upphäva (v) [lagar] abrogare (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] abrogare (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] sopprimere (v) [lagar]
upphäva (v) [annullera] sopprimere (v) [annullera]
upphäva (v) [lagar] abolire (v) [lagar]

Svedese Italiano traduzioni

SV Sinonimi per upphäva IT Traduzioni
inställa [offentligen avskaffa] revocare
göra slut på [offentligen avskaffa] usare
förvisa [offentligen avskaffa] bandire
annullera [offentligen avskaffa] cassare
avlysa [offentligen avskaffa] revocare
bestrida [förneka] sostenere
förklara ogiltig [icke godkänna] non convalidare
avslå [icke godkänna] rigettare
avvisa [icke godkänna] mandar via
förkasta [icke godkänna] rifiutare
kassera [icke godkänna] scartare
ogilla [icke godkänna] non
omintetgöra [motverka] sventare
göra overksam [motverka] rendere inutile
paralysera [motverka] paralizzare
rasera [slopa] radere al suolo
avskaffa [ta tillbaka] revocare
återkalla [ta tillbaka] annullare
sluta med [avbryta] finire con
häva [avbryta] sollevare