La ricerca chủ nghĩa phát xít ha prodotto un risultato
Vai a
VI Vietnamita IT Italiano
chủ nghĩa phát xít (n) [extreme totalitarian political regime] fascismo (n) {m} [extreme totalitarian political regime]

VI IT Traduzioni perchủ