La ricerca Thuyết nhất nguyên ha prodotto un risultato
Vai a
VI Vietnamita IT Italiano
Thuyết nhất nguyên Monismo

VI IT Traduzioni pernguyên

nguyên (n) [basic unit of money in China] (n) yuan (n) {m} [basic unit of money in China]