Trovati 22 sinonimi in 3 gruppi
 1. 1
  Significato: feeling
  desirecraveyearnlong forwantneedcovetlackwish
 1. 2
  Significato: long
  cravedesirehunger
  acheyearn foryearn
 2. 3
  Significato: desire
  yearncravehunger forneed
  demandwantlust

Parole simili a yearn

ᐅ Tutti i sinonimi per yearn | Significati & parole simili

Sinonimi prima e dopo yearn

 • yaw
 • yawn
 • yawp
 • yea
 • year
 • year after year
 • year-book
 • yearbook
 • yearling
 • yearly
 • yearn
 • yearn for
 • yearning
 • yeast
 • yegg
 • yell
 • yellow
 • yellow-brown
 • yellow-green
 • yelp
 • yes