Italiano Ceco
cioè to znamená
cioè a dire to znamená
cipiglio zakabonění se
cipolla cibule
cipolletta pažitka
cipresso cypřiš
Ciprigna Venuše
cipriota kyperský
Cipro Kypr
circa přibližně
Circaetus gallicus Orlík krátkoprstý
Circe Kirké
Circeo Circeo
Circinus Kružítko
circo cirkus
Circo Massimo Circus Maximus
circolare obíhat
circolatorio oběhový
circolazione změna
circolazione atmosferica proudění atmosférické
circolazione oceanica cirkulace vody v oceánu
Circolazione termoalina Termohalinní výměník
circolo kruh
Circolo di Vienna Vídeňský kroužek
Circolo polare Polární kruh
circolo vizioso bludný kruh
circoncidere obřezat
circoncisione obřízka
circondare obklopit
circonferenza obvod
circoscrizione elettorale volební okrsek
circospezione obezřetnost
circostanza okolnost
Circuito Albert Park Melbourne
Circuito del Fuji Fudži
Circuito di Adelaide Adelaide
Circuito di Brno Masarykův okruh
Circuito di Catalogna Catalunya
Circuito di Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
Circuito di Digione Dijon
Circuito di Interlagos Interlagos
Circuito di Istanbul Istanbul Racing Circuit
Circuito di Jerez de la Frontera Circuito Permanente de Jerez
Circuito di Magny-Cours Circuit de Nevers Magny-Cours
Circuito di Manama Sakhir
Circuito di Montecarlo Monte Carlo
Circuito di Montreal Gilles Villeneuve
Circuito di Pescara Provincie Pescara
Circuito di Sepang Sepang
Circuito di Shanghai Šanghaj
Circuito di Silverstone Silverstone
Circuito di Spa-Francorchamps Circuit de Spa-Francorchamps
Circuito di Zandvoort Zandvoort
Circuito digitale Číslicová technika
Circuito elettrico Elektrický obvod
Circuito integrato Integrovaný obvod
Circuito Permanente del Jarama Jarama
Circuito RLC Rezonanční obvod
Circuito stampato Deska plošných spojů
circumnavigare obeplout
circunflesso stříška
Circus macrourus Moták stepní
Circus pygargus Moták lužní
Ciriade Mariades
cirillico cyrilice
Cirillo Kyrill
Ciro II di Persia Kýros II.
Ciro il Giovane Kýros Mladší
Cirque du Soleil Cirque du soleil
cirro řasa
cirrosi cirhóza
Cirrosi epatica Cirhoza jater
Cisco Cisco Systems
Cisco Systems Cisco Systems
Cisgiordania Západní břeh Jordánu
Cisleithania Předlitavsko
cispa ospalky
cisteina cystein
cistifellea žlučník