Italiano Ceco
clava kyj
Clavicembalo Cembalo
clavicola klíční kost
Claymore Claymore
Clearwater Clearwater
Clemens August von Galen Clemens August von Galen
Clement Attlee Clement Attlee
Clemente Klement
Clemente Alessandrino Kléméns Alexandrijský
Clemente Domínguez y Gómez Clemente Domínguez y Gómez
Cleopatra Kleopatra
Clerget Clerget
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
clero duchovenstvo
clessidra Přesýpací hodiny
Cleto Anaklét
Cleveland Cleveland
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
Cleveland Indians Cleveland Indians
cliccare kliknout
Clichy Clichy
Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois
cliché klišé
Client di posta E-mailový klient
cliente zákazník
Cliff Burton Cliff Burton
Clifford Geertz Clifford Geertz
Clifton Clifton
clima podnebí
clima continentale podnebí kontinentální
clima desertico podnebí pouštní
clima equatoriale podnebí rovníkové
clima mediterraneo podnebí Středozemního moře
clima montano podnebí horské
clima oceanico podnebí oceánské
climatologia klimatologie
climax klimax
Climene Klymené
clinica lékařství
Clint Eastwood Clint Eastwood
Clinton Clinton
Clio Kleió
Clipper Kliper
Clissa Klis
clistere klystýr
Clitellata Opaskovci
Clitennestra Klytaimnéstra
Clitico Příklonka
Clitocybe gibba Strmělka nálevkovitá
clitoride klitoris
clivaggio rozdělení
Clive Barker Clive Barker
Clive Burr Clive Burr
Clive Sinclair Clive Sinclair
Clive Staples Lewis Clive Staples Lewis
cloaca kanalizace
Cloak e Dagger Zemský plášť
Clock Hodiny
Clodione Clodion
Clodoveo I Chlodvík I.
Clonaggio genico Javor
clonazione klonování
Clone Wars Klony útočí
clorazione chlorace
cloro chlór
clorofenoli chlorfenol
clorofilla chlorofyl
clorofluorocarburi chlorfluorovaný uhlovodík
cloroformio chloroform
clorosi chloróza
clorurazione chlorace
cloruro chlorid
cloruro di polivinile polyvinylchlorid
Cloruro di potassio Chlorid draselný
cloruro di sodio chlorid sodný
Cloruro di tionile Chlorid thionylu
Cloruro mercurico Chlorid rtuťnatý
Cloruro stannico Chlorid cínatý
Cloruro stannoso Chlorid cínatý
Clostridium Clostridium
Clostridium tetani Clostridium tetani
Clotoide Klotoida
club klub
Club América Amerika
Club Atlético Arsenal Arsenal FC
Club Baloncesto Málaga Baloncesto Málaga
Club de Hockey Canadien Montreal Canadiens
Club de Regatas Vasco da Gama Vasco da Gama
Club Joventut de Badalona Joventut Badalona
Club Olimpia Olympie
Cluj Cluj
Cluj-Napoca Cluj-Napoca
Cluny Cluny
Clupea harengus Sleď obecný
Cluster Cluster
Clémence Poésy Clemence Poésy
CMOS CMOS
CMYK CMYK
CN Cuneo
CN Tower CN Tower
Cna Cna
Cnidaria Žahavci
cnidario žahavec
CNN CNN
Cnosso Knóssos
co-incenerimento spalování společné
coach kouč
coagulazione koagulace
Coagulazione del sangue Srážení krve
Coagulazione intravascolare disseminata Diseminovaná intravaskulární koagulace
coalescenza hromadění
Cobaltite Kobaltin
cobalto kobalt
COBE COBE
Cobitidae Mřenka mramorovaná
Coblenza Koblenz
COBOL COBOL
coca kokainovník pravý