Italiano Ceco
comprendere rozumět
comprensibile pochopitelný
comprensione chápání
compressione komprese
Compressione dati lossless Bezeztrátová komprese
Compressione dati lossy Ztrátová komprese
Compressione dei dati Komprese dat
compressore kompresor
compromesso kompromis
compromettere ohrozit
Compsognathus longipes Compsognathus
Compsosuchus Majungasaurus
Compton Compton
computare počítat
computer počítač
Computer Assisted Translation CAT
Computer cluster Výpočetní cluster
Computer portatile Notebook
Computer to plate Computer to plate
Computer-aided software engineering CASE
Comrat Komrat
comunanza spolunáležitost
comune obec
Comune di Parigi Pařížská komuna
comunemente běžně
Comuni del Montenegro Obce a města v Černé Hoře
Comuni della Finlandia Obce Finska
Comuni della Francia Obec
Comuni sloveni Seznam slovinských měst
comunicare sdělit
comunicazione komunikace
comunicazione dei rischi výměna informací ohledně rizika
Comunicazione non verbale Neverbální komunikace
Comunicazione tra processi Meziprocesová komunikace
Comunicazioni Dorozumívání
Comunione anglicana Anglikánství
Comunione e Liberazione Comunione e Liberazione
comunismo komunismus
Comunismo di guerra Válečný komunismus
comunista komunista
comunità společenství ekologické
Comunità amministrativa Seutukunta
Comunità autonome della Spagna Autonomní společenství Španělska
Comunità degli Stati Indipendenti Společenství nezávislých států
Comunità di Taizé Communauté de Taizé
Comunità Economica Europea Evropské společenství
Comunità Europea Evropské společenství
Comunità Europee Evropská společenství
Comunità gay Zákony týkající se homosexuality
Comunità politica Občanství
Comunità ursina Medvědovití
Comunità Valenciana Valencie
Comunità Valenziana Valencie
comunità vegetale společenství rostlinné
comunque nicméně
Comus Comus
Comédie-Française Comédie-Française
comò prádelník
con se